Eerstelijns­zorg

Visie op eerstelijnszorg is vastgesteld

De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dat is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die dinsdag 30 januari is vastgesteld. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld. ZN is één van deze partijen. Dat de visie eerstelijnszorg er is, vindt ZN een mooie stap. Het is nu aan de betrokken partijen om gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de visie.

Met de visie nemen de partijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Ze werken krachtig samen aan het vernieuwen van de eerstelijnszorg en versterken de organisatie ervan. Zodat de eerstelijnszorg in 2030 is gebaseerd op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet. Wat verandert de visie concreet?

1. We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
2. Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
3. We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
4. We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.
5. We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
6a. We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
6b. We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg.
6c. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

De visie is tot stand gekomen met bijdragen van opgesteld door Patiëntenfederatie, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ZorgthuisNL, Apothekersorganisatie KNMP, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, Paramedisch Platform Nederland, Verenso, NVAVG, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), SWN, NZa, ZiN, ZonMw, FMS, NLGGZ, NFU, NVZ, ZKN en VWS.

Nu de visie is vastgesteld, starten we met de uitvoering.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Duurzaamheid

Webinar over impact van CSRD op zorgaanbieders

Om zorgaanbieders te informeren over de Corporate Sustainability Reporting Detective (CSRD) wordt op 1 juli 2024 tussen 14:00 en 15:00 uur een webinar georganiseerd. Tijdens dit webinar komt u alles te weten over de impact van de CSRD op zorgaanbieders.

Bekijk alle berichten