Eerstelijns­zorg

ZN op bezoek bij Espria

Hoe kan de zorg vanuit alle betrokken partijen meer integraal worden benaderd, hoe wordt het langer thuis wonen van ouderen ondersteund met technologie en hoe wordt het leven van mensen centraal gesteld? Dit waren de onderwerpen van gesprek tijdens het werkbezoek dat Zorgverzekeraars Nederland op 27 oktober aan Espria bracht.

Tijdens het bezoek hebben we gepraat met Ria Stegehuis en Arthur Notermans over de noodzakelijke transformatie voor het borgen van goede en betaalbare zorg voor ouderen. Ook is er gepraat over de zorg financiering voor mensen met een complexe zorg en ondersteuningsvraag (VG7), en de consequenties van het Zorgprestatiemodel bij de zwaardere GGZ zorg.

Petra van Holst-algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland: “Ik vond het mooi om te zien hoe enorm bevlogen iedereen is om op een menswaardige manier zorg te verlenen aan onder meer kwetsbare ouderen.”

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten