ZN spreekt Aidsfonds na campagne nep-verzekeraar Selectivia Zorg

Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, sprak vandaag met Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds over de Aidsfonds-campagne waarin een nep-zorgverzekeraar Selectivia werd geïntroduceerd in de landelijke media.

Zij heeft aangegeven dat zij de missie van het Aidsfonds ondersteunt, maar dat de communicatie onnodige onrust heeft veroorzaakt bij verzekerden en zorgverzekeraars, juist in een tijd waarin verzekerden zich aan het oriënteren zijn op hun zorgverzekering en zorgverzekeraars dagelijks hun uiterste best doen om voor hun klanten de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor iedereen die dat nodig heeft te realiseren.

De campagne bracht het risico met zich mee dat mensen onterecht denken dat mensen kunnen worden uitgesloten van zorg, terwijl in Nederland zorg voor iedereen toegankelijk is. De directeur van het Aidsfonds realiseert zich dat de campagne, ondanks de goede bedoelingen en latere rectificatie, een ongewenst bijeffect heeft gehad.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten