ZN spreekt Aidsfonds na campagne nep-verzekeraar Selectivia Zorg

Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, sprak vandaag met Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds over de Aidsfonds-campagne waarin een nep-zorgverzekeraar Selectivia werd geïntroduceerd in de landelijke media.

Zij heeft aangegeven dat zij de missie van het Aidsfonds ondersteunt, maar dat de communicatie onnodige onrust heeft veroorzaakt bij verzekerden en zorgverzekeraars, juist in een tijd waarin verzekerden zich aan het oriënteren zijn op hun zorgverzekering en zorgverzekeraars dagelijks hun uiterste best doen om voor hun klanten de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor iedereen die dat nodig heeft te realiseren.

De campagne bracht het risico met zich mee dat mensen onterecht denken dat mensen kunnen worden uitgesloten van zorg, terwijl in Nederland zorg voor iedereen toegankelijk is. De directeur van het Aidsfonds realiseert zich dat de campagne, ondanks de goede bedoelingen en latere rectificatie, een ongewenst bijeffect heeft gehad.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten