Geestelijke gezondheids­zorg

ZN steunt MIND Us om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen

ZN ondersteunt sinds kort MIND Us zowel financieel als inhoudelijk. Dit platform voor en door jongeren richt zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van de jeugd.

Door jongeren in een vroeg stadium te ondersteunen kunnen gezondheidsklachten op latere leeftijd worden voorkomen.

Het aantal jongeren met mentale problemen is fors toegenomen. Eén op de 7 jongeren in Nederland heeft depressieve gevoelens. En 1 op de 3 jongeren voelt prestatiedruk. MIND Us richt zich op het bevorderen van mentale gezondheid en het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. Door de juiste aandacht en ondersteuning te geven aan jongeren zijn zij weerbaar, krijgen ze inzicht en grip op hun mentale gezondheid en hebben ze toegang tot passende ondersteuning en zorg.

MIND Us

MIND Us is een nieuwe stichting die zich richt op het bevorderen van mentale gezondheid, het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat de mentale gezondheid van jongeren de juiste aandacht krijgt. Samen met jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers creëert  MIND Us een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Daarbij richt MIND Us zich op leefgebieden waar jongeren zich het meeste in bewegen: wijk/vrije tijd, opleiding en online. Op 6 december presenteert MIND Us hun actieprogramma.

Partner

De focus in de zorg verschuift van behandeling naar preventie en gezondheid. Deze trend komt ook terug in het Integraal Zorgakkoord. Het initiatief MIND Us sluit hier naadloos op aan. Bovendien hebben zorgverzekeraars ook zelf in 2020 al de ambitie uitgesproken om onnodige medicalisering van psychische problemen te voorkomen en meer in te zetten op het vergroten van weerbaarheid en oplossingsvermogen van de samenleving. Dat is de reden waarom ZN een bijdrage van 500.000 euro heeft geleverd aan het startkapitaal waarmee MIND Us structureel kan worden opgezet. Naast ZN hebben ook VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bijgedragen. ZN wil ook als inhoudelijk partner van MIND Us de komende jaren een bijdrage leveren aan het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren. Dat begint bij meer aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren en dit onderwerp op de agenda te krijgen en te houden.

Bezoek inloophuis

Om te horen en voelen wat laagdrempelige ondersteuning voor jongeren betekent, ging Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, op 15 november jl. op bezoek bij een inloophuis van stichting TEJO Nederland in Breda. Dit TEJO-huis is een voorbeeld van de laagdrempelige voorzieningen die MIND Us in heel Nederland wil ondersteunen. Tijdens het bezoek ging Petra van Holst in gesprek met jongeren, bestuurders van TEJO en de voorzitter en bestuurder van MIND Us. Ook de gemeente Breda en de ggz-instelling GGZ Breburg waren bij de ontmoeting aanwezig. Het inloophuis is onlangs geopend, door een goede lokale samenwerking. Jongeren kunnen nu gratis, laagdrempelig, veilig en in vertrouwen bij vrijwillig werkende professionals terecht voor ondersteuning. Van het bezoek is een korte video gemaakt.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten