Geestelijke gezondheids­zorg

ZN steunt MIND Us om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen

ZN ondersteunt sinds kort MIND Us zowel financieel als inhoudelijk. Dit platform voor en door jongeren richt zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van de jeugd.

Door jongeren in een vroeg stadium te ondersteunen kunnen gezondheidsklachten op latere leeftijd worden voorkomen.

Het aantal jongeren met mentale problemen is fors toegenomen. Eén op de 7 jongeren in Nederland heeft depressieve gevoelens. En 1 op de 3 jongeren voelt prestatiedruk. MIND Us richt zich op het bevorderen van mentale gezondheid en het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. Door de juiste aandacht en ondersteuning te geven aan jongeren zijn zij weerbaar, krijgen ze inzicht en grip op hun mentale gezondheid en hebben ze toegang tot passende ondersteuning en zorg.

MIND Us

MIND Us is een nieuwe stichting die zich richt op het bevorderen van mentale gezondheid, het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat de mentale gezondheid van jongeren de juiste aandacht krijgt. Samen met jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers creëert  MIND Us een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Daarbij richt MIND Us zich op leefgebieden waar jongeren zich het meeste in bewegen: wijk/vrije tijd, opleiding en online. Op 6 december presenteert MIND Us hun actieprogramma.

Partner

De focus in de zorg verschuift van behandeling naar preventie en gezondheid. Deze trend komt ook terug in het Integraal Zorgakkoord. Het initiatief MIND Us sluit hier naadloos op aan. Bovendien hebben zorgverzekeraars ook zelf in 2020 al de ambitie uitgesproken om onnodige medicalisering van psychische problemen te voorkomen en meer in te zetten op het vergroten van weerbaarheid en oplossingsvermogen van de samenleving. Dat is de reden waarom ZN een bijdrage van 500.000 euro heeft geleverd aan het startkapitaal waarmee MIND Us structureel kan worden opgezet. Naast ZN hebben ook VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bijgedragen. ZN wil ook als inhoudelijk partner van MIND Us de komende jaren een bijdrage leveren aan het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren. Dat begint bij meer aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren en dit onderwerp op de agenda te krijgen en te houden.

Bezoek inloophuis

Om te horen en voelen wat laagdrempelige ondersteuning voor jongeren betekent, ging Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, op 15 november jl. op bezoek bij een inloophuis van stichting TEJO Nederland in Breda. Dit TEJO-huis is een voorbeeld van de laagdrempelige voorzieningen die MIND Us in heel Nederland wil ondersteunen. Tijdens het bezoek ging Petra van Holst in gesprek met jongeren, bestuurders van TEJO en de voorzitter en bestuurder van MIND Us. Ook de gemeente Breda en de ggz-instelling GGZ Breburg waren bij de ontmoeting aanwezig. Het inloophuis is onlangs geopend, door een goede lokale samenwerking. Jongeren kunnen nu gratis, laagdrempelig, veilig en in vertrouwen bij vrijwillig werkende professionals terecht voor ondersteuning. Van het bezoek is een korte video gemaakt.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten