Geestelijke gezondheids­zorg

ZN steunt MIND Us om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen

ZN ondersteunt sinds kort MIND Us zowel financieel als inhoudelijk. Dit platform voor en door jongeren richt zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van de jeugd.

Jongeren, medewerkers van inloophuis TEJO en bestuurder Petra van Holst van ZN gingen tijdens het werkbezoek van ZN aan MIND Us met elkaar in gesprek in Breda.

Door jongeren in een vroeg stadium te ondersteunen kunnen gezondheidsklachten op latere leeftijd worden voorkomen.

Het aantal jongeren met mentale problemen is fors toegenomen. Eén op de 7 jongeren in Nederland heeft depressieve gevoelens. En 1 op de 3 jongeren voelt prestatiedruk. MIND Us richt zich op het bevorderen van mentale gezondheid en het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. Door de juiste aandacht en ondersteuning te geven aan jongeren zijn zij weerbaar, krijgen ze inzicht en grip op hun mentale gezondheid en hebben ze toegang tot passende ondersteuning en zorg.

MIND Us

MIND Us is een nieuwe stichting die zich richt op het bevorderen van mentale gezondheid, het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat de mentale gezondheid van jongeren de juiste aandacht krijgt. Samen met jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers creëert  MIND Us een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Daarbij richt MIND Us zich op leefgebieden waar jongeren zich het meeste in bewegen: wijk/vrije tijd, opleiding en online. Op 6 december presenteert MIND Us hun actieprogramma.

Partner

De focus in de zorg verschuift van behandeling naar preventie en gezondheid. Deze trend komt ook terug in het Integraal Zorgakkoord. Het initiatief MIND Us sluit hier naadloos op aan. Bovendien hebben zorgverzekeraars ook zelf in 2020 al de ambitie uitgesproken om onnodige medicalisering van psychische problemen te voorkomen en meer in te zetten op het vergroten van weerbaarheid en oplossingsvermogen van de samenleving. Dat is de reden waarom ZN een bijdrage van 500.000 euro heeft geleverd aan het startkapitaal waarmee MIND Us structureel kan worden opgezet. Naast ZN hebben ook VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bijgedragen. ZN wil ook als inhoudelijk partner van MIND Us de komende jaren een bijdrage leveren aan het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren. Dat begint bij meer aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren en dit onderwerp op de agenda te krijgen en te houden.

Bezoek inloophuis

Om te horen en voelen wat laagdrempelige ondersteuning voor jongeren betekent, ging Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, op 15 november jl. op bezoek bij een inloophuis van stichting TEJO Nederland in Breda. Dit TEJO-huis is een voorbeeld van de laagdrempelige voorzieningen die MIND Us in heel Nederland wil ondersteunen. Tijdens het bezoek ging Petra van Holst in gesprek met jongeren, bestuurders van TEJO en de voorzitter en bestuurder van MIND Us. Ook de gemeente Breda en de ggz-instelling GGZ Breburg waren bij de ontmoeting aanwezig. Het inloophuis is onlangs geopend, door een goede lokale samenwerking. Jongeren kunnen nu gratis, laagdrempelig, veilig en in vertrouwen bij vrijwillig werkende professionals terecht voor ondersteuning. Van het bezoek is een korte video gemaakt.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten