Eerstelijns­zorg

Zorgaanbieder Mijzo werkt aan toekomst wijkverpleging en ouderenzorg

Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning laten functioneren. Dat is een belangrijk speerpunt van Mijzo. Deze zorgaanbieder in de ouderenzorg en wijkverpleging ontwikkelde het programma Langer Actief Thuis (LAT). Mijzo houdt zich al geruime tijd bezig met het voorbereiden op de toekomst van de wijkzorg. Daarom is ZN op bezoek gegaan bij Mijzo om te leren hoe zij met deze materie omgaan.

Er zijn meer dan een half miljoen mensen afhankelijk van thuiszorg en wijkverpleging. Helaas is er een groeiend tekort aan zorgpersoneel dat dit werk kan verrichten. Wijkverpleging is een essentieel onderdeel van de zorg. Door de vergrijzing en het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, neemt de vraag naar wijkzorg toe. Dit legt echter druk op de sector vanwege het tekort aan beschikbaar zorgpersoneel.

“Bij Langer Actief Thuis vragen we aan de cliënt wat hij wil bereiken. Wat is je doel? Dat kan bijvoorbeeld zijn zelfstandig een boodschap doen. Binnen de twaalf weken die het programma duurt, zien we dat ongeveer de helft van de cliënten uit zorg is. Zo kunnen meer mensen door hetzelfde aantal medewerkers geholpen worden” vertelt Titus van den Eijnden, Clustermanager bij Mijzo. De ZN-medewerkers die deelnamen aan het werkbezoek waren “onder de indruk van de wijze waarop Mijzo haar cliënten ondersteunt in het zo zelfstandig mogelijk blijven”, zegt Wout Adema, directeur zorg bij ZN.

Zorgverzekeraars proberen vernieuwing te stimuleren om de uitdagingen in de thuiszorg en wijkverpleging aan te gaan. Het IZA-fonds Wijkverpleging is daar een voorbeeld van. “Zorgverzekeraars hebben dit fonds samen met brancheorganisaties van de aanbieders van deze zorg opgericht. Bij dit fonds kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging een aanvraag doen om te werken aan passende zorg, werkplezier en arbeid besparende technologie”, licht Adema toe.

Bekijk onderstaand het filmpje van dit werkbezoek.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten