Eerstelijns­zorg

Zorgaanbieder Mijzo werkt aan toekomst wijkverpleging en ouderenzorg

Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning laten functioneren. Dat is een belangrijk speerpunt van Mijzo. Deze zorgaanbieder in de ouderenzorg en wijkverpleging ontwikkelde het programma Langer Actief Thuis (LAT). Mijzo houdt zich al geruime tijd bezig met het voorbereiden op de toekomst van de wijkzorg. Daarom is ZN op bezoek gegaan bij Mijzo om te leren hoe zij met deze materie omgaan.

Er zijn meer dan een half miljoen mensen afhankelijk van thuiszorg en wijkverpleging. Helaas is er een groeiend tekort aan zorgpersoneel dat dit werk kan verrichten. Wijkverpleging is een essentieel onderdeel van de zorg. Door de vergrijzing en het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, neemt de vraag naar wijkzorg toe. Dit legt echter druk op de sector vanwege het tekort aan beschikbaar zorgpersoneel.

“Bij Langer Actief Thuis vragen we aan de cliënt wat hij wil bereiken. Wat is je doel? Dat kan bijvoorbeeld zijn zelfstandig een boodschap doen. Binnen de twaalf weken die het programma duurt, zien we dat ongeveer de helft van de cliënten uit zorg is. Zo kunnen meer mensen door hetzelfde aantal medewerkers geholpen worden” vertelt Titus van den Eijnden, Clustermanager bij Mijzo. De ZN-medewerkers die deelnamen aan het werkbezoek waren “onder de indruk van de wijze waarop Mijzo haar cliënten ondersteunt in het zo zelfstandig mogelijk blijven”, zegt Wout Adema, directeur zorg bij ZN.

Zorgverzekeraars proberen vernieuwing te stimuleren om de uitdagingen in de thuiszorg en wijkverpleging aan te gaan. Het IZA-fonds Wijkverpleging is daar een voorbeeld van. “Zorgverzekeraars hebben dit fonds samen met brancheorganisaties van de aanbieders van deze zorg opgericht. Bij dit fonds kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging een aanvraag doen om te werken aan passende zorg, werkplezier en arbeid besparende technologie”, licht Adema toe.

Bekijk onderstaand het filmpje van dit werkbezoek.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten