Eerstelijns­zorg

Zorgaanbieder Mijzo werkt aan toekomst wijkverpleging en ouderenzorg

Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning laten functioneren. Dat is een belangrijk speerpunt van Mijzo. Deze zorgaanbieder in de ouderenzorg en wijkverpleging ontwikkelde het programma Langer Actief Thuis (LAT). Mijzo houdt zich al geruime tijd bezig met het voorbereiden op de toekomst van de wijkzorg. Daarom is ZN op bezoek gegaan bij Mijzo om te leren hoe zij met deze materie omgaan.

Er zijn meer dan een half miljoen mensen afhankelijk van thuiszorg en wijkverpleging. Helaas is er een groeiend tekort aan zorgpersoneel dat dit werk kan verrichten. Wijkverpleging is een essentieel onderdeel van de zorg. Door de vergrijzing en het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, neemt de vraag naar wijkzorg toe. Dit legt echter druk op de sector vanwege het tekort aan beschikbaar zorgpersoneel.

“Bij Langer Actief Thuis vragen we aan de cliënt wat hij wil bereiken. Wat is je doel? Dat kan bijvoorbeeld zijn zelfstandig een boodschap doen. Binnen de twaalf weken die het programma duurt, zien we dat ongeveer de helft van de cliënten uit zorg is. Zo kunnen meer mensen door hetzelfde aantal medewerkers geholpen worden” vertelt Titus van den Eijnden, Clustermanager bij Mijzo. De ZN-medewerkers die deelnamen aan het werkbezoek waren “onder de indruk van de wijze waarop Mijzo haar cliënten ondersteunt in het zo zelfstandig mogelijk blijven”, zegt Wout Adema, directeur zorg bij ZN.

Zorgverzekeraars proberen vernieuwing te stimuleren om de uitdagingen in de thuiszorg en wijkverpleging aan te gaan. Het IZA-fonds Wijkverpleging is daar een voorbeeld van. “Zorgverzekeraars hebben dit fonds samen met brancheorganisaties van de aanbieders van deze zorg opgericht. Bij dit fonds kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging een aanvraag doen om te werken aan passende zorg, werkplezier en arbeid besparende technologie”, licht Adema toe.

Bekijk onderstaand het filmpje van dit werkbezoek.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten