Langdurige zorg

Zorgkantoren in gesprek met minister Helder over de verandering van de langdurige zorg

Demissionair minister Helder bracht maandagavond 11 december een bezoek aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daar sprak zij met de managers en verantwoordelijken van zorgkantoren en medewerkers van ZN onder meer over de toekomst van de langdurige zorg en de rol van de zorgkantoren daarin. Ook werd aandacht besteed aan de regionale samenwerking in het zorgdomein en aan de inhoudelijke afspraken die via de zorginkoop met aanbieders worden gemaakt over innovatie.

Zorgkantoren en andere betrokken partijen staan voor een grote opgave om de langdurige zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. In dit jaarlijkse gesprek met de minister benadrukten de zorgkantoren dat zij voor zichzelf een belangrijke rol zien weggelegd in de verandering van de langdurige zorg. Zij kunnen regionaal het verschil maken. Het inkoopbeleid is een drijvende kracht achter in de regionale opgave. Ook cliëntondersteuning, een modern berichtenverkeer en resultaatgericht sturen dragen hieraan bij. Om die rol goed uit te voeren, hebben de zorgkantoren de landelijke overheid én partijen als zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties nodig. Bijvoorbeeld voor realisatie van de bouwopgave voor ouderen en domein-overstijgende samenwerking.

Gehandicaptenzorg en ggz

Zorgkantoren hebben benadrukt dat zij onderdeel uitmaken van de brede transformatieagenda die voortkomt uit het Integraal zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Een aandachtspunt dat zij de minister hierbij meegaven is om de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz niet te vergeten in de transformatie die nodig is. Voor deze sectoren is in de media en de politiek minder aandacht ten opzichte van ouderenzorg.

Samenwerking in de regio

De minister gaf de zorgkantoren mee dat het gesprek vooral moet gaan over hoe we in de regio met ouderen willen gaan samenwonen. “Bij de transformatie die nodig is, moet je goed aansluiten bij de cultuur en de gemeenschap zoals die in de regio bestaat”. Aan de hand van praktijkervaringen van de zorgkantoren bespraken de minister en zorgkantoren hoe de samenwerking op regionaal niveau vorm krijgt.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten