Langdurige zorg

Zorgkantoren in gesprek met minister Helder over de verandering van de langdurige zorg

Demissionair minister Helder bracht maandagavond 11 december een bezoek aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daar sprak zij met de managers en verantwoordelijken van zorgkantoren en medewerkers van ZN onder meer over de toekomst van de langdurige zorg en de rol van de zorgkantoren daarin. Ook werd aandacht besteed aan de regionale samenwerking in het zorgdomein en aan de inhoudelijke afspraken die via de zorginkoop met aanbieders worden gemaakt over innovatie.

Zorgkantoren en andere betrokken partijen staan voor een grote opgave om de langdurige zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. In dit jaarlijkse gesprek met de minister benadrukten de zorgkantoren dat zij voor zichzelf een belangrijke rol zien weggelegd in de verandering van de langdurige zorg. Zij kunnen regionaal het verschil maken. Het inkoopbeleid is een drijvende kracht achter in de regionale opgave. Ook cliëntondersteuning, een modern berichtenverkeer en resultaatgericht sturen dragen hieraan bij. Om die rol goed uit te voeren, hebben de zorgkantoren de landelijke overheid én partijen als zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties nodig. Bijvoorbeeld voor realisatie van de bouwopgave voor ouderen en domein-overstijgende samenwerking.

Gehandicaptenzorg en ggz

Zorgkantoren hebben benadrukt dat zij onderdeel uitmaken van de brede transformatieagenda die voortkomt uit het Integraal zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Een aandachtspunt dat zij de minister hierbij meegaven is om de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz niet te vergeten in de transformatie die nodig is. Voor deze sectoren is in de media en de politiek minder aandacht ten opzichte van ouderenzorg.

Samenwerking in de regio

De minister gaf de zorgkantoren mee dat het gesprek vooral moet gaan over hoe we in de regio met ouderen willen gaan samenwonen. “Bij de transformatie die nodig is, moet je goed aansluiten bij de cultuur en de gemeenschap zoals die in de regio bestaat”. Aan de hand van praktijkervaringen van de zorgkantoren bespraken de minister en zorgkantoren hoe de samenwerking op regionaal niveau vorm krijgt.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten