Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties bundelen krachten in convenant voor kraamzorg in Nederland

Iedere kraamvrouw moet kunnen rekenen op minimaal 24 uur kraamzorg; zo luidt het doel van het nieuwe convenant voor 2024-2025 dat 25 april is gesloten. Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt om te zorgen dat zelfs in tijden van krapte, iedereen die dat nodig heeft kraamzorg kan krijgen.

Het is van groot belang dat iedereen die kraamzorg nodig heeft, deze ook daadwerkelijk kan ontvangen. Tegelijkertijd is er schaarste in de kraamzorg in Nederland. Hoe nijpend de situatie is, verschilt per regio en per periode. Zo is de zomerperiode van mei tot en met september een uitdagende tijd voor kraamzorg, vanwege vakantieperiode en het feit dat de meeste kinderen in de zomer en herfst worden geboren. . Voor de regio’s waar schaarste heerst, slaan de zorgverzekeraars en zorgaanbieders de handen ineen en doen zij er alles aan om de kraamzorguren zo goed mogelijk te spreiden, zodat minimaal 24 uur kraamzorg, en zo nodig digitale zorg, geboden kan worden.

Afspraken voor verdeling van kraamzorg
Bo Geboortezorg, tekenend namens de kraamzorgorganisaties, en Zorgverzekeraars Nederland, tekenend namens de zorgverzekeraars, hebben in het convenant de volgende afspraken gemaakt:

  • De beschikbare capaciteit in kraamzorguren wordt zorgvuldig gespreid, zodat alle verzekerden die zijn bevallen, minimaal 24 uur kraamzorg kunnen ontvangen. Dit geldt uitsluitend in geval van schaarste en dus met name voor de regio’s waar momenteel een nijpend tekort aan kraamzorg is.
  • Alle verzekerden worden direct ingeschreven zolang de zorgaanbieder van voorkeur minimaal 24 uur zorg kan garanderen. Als dit niet mogelijk is, wordt er gebruikgemaakt van een regionale wachtlijst om de verdeling van zorg en spreiding van uren als kraamzorgaanbieders in de regio gezamenlijk op te lossen. Bij de verdeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de kraamvrouw.
  • Als regionale spreiding ook niet voldoende is, zullen de kraamzorgorganisaties in de regio contact opnemen met de zorgverzekeraar. Gezamenlijk zullen zij acties en aanvullende afspraken maken om toch de benodigde zorg te kunnen leveren.
  • Iedere gecontracteerde kraamzorgaanbieder draagt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het oplossen van de capaciteitsproblematiek. Daar waar zij zich niet aan de afspraken houden kunnen zorgverzekeraars hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en zo nodig een deel van de financiële toeslag terugvorderen die kraamzorgaanbieders krijgen van zorgverzekeraars.

Opleidingsfonds
Vanuit het gesloten convenant in 2023 is een opleidingsfonds ingericht waarmee inmiddels ruim 250 extra leerling kraamverzorgenden dit voorjaar aan de opleiding beginnen. De overige beschikbare opleidingsplaatsen zullen nog voor de zomer worden verdeeld zodat in september kan worden gestart met de opleiding.

Duidelijkheid en rust
Cliënten van kraamzorgaanbieders worden tijdig geïnformeerd over de nieuwe afspraken, die naar verwachting meer rust zullen geven rondom het krijgen van kraamzorg. Daarbij wordt aan zwangeren gevraagd om zich bij één kraamzorgorganisatie in te schrijven. Inschrijven bij meerdere organisaties tegelijk zorgt dat er een onjuist beeld ontstaat van de te leveren zorg. Dat staat een optimale verdeling van zorgen en uren juist in de weg.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten