Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Gesprek tussen arts en patient

Het betekent ook dat met onmiddellijke ingang geen foto’s meer gedeeld hoeven te worden met de verzekeraar om deze aanvragen goed te keuren. In het medisch dossier van de plastisch chirurg zullen indien noodzakelijk foto’s nodig zijn. Vanwege administratieve redenen moet de aanvraag (zonder foto’s) in 2024 nog wel worden ingediend, maar deze wordt standaard goedgekeurd. Vanaf 2025 wordt het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker afgeschaft.

Petra van Holst, directeur Zorgverzekeraars Nederland: “Wij betreuren het dat de aanvragen voor een tertiaire borstreconstructie bij sommige vrouwen tot ongewenste situaties heeft geleid en daarmee het vertrouwen heeft geschaad. Ik ben blij dat dit is opgelost. Als vrouwen vragen hebben over hun specifieke situatie, dan verzoeken wij deze vrouwen contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.”

Aanpassingen machtingsbeleid vanaf 2022
In 2022 zijn er afspraken gemaakt tussen betrokken partijen (NVPC, ZN, NZa, Vereniging Borstkanker en VWS) om het proces rondom machtigingen voor borstreconstructies te verbeteren. In juli 2022 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Er is toen besloten dat voor een primaire en secundaire borstreconstructie tijdens of direct na een borstamputatie in verband met kanker geen machtiging meer noodzakelijk is. Voor een vergoeding van een borstreconstructie die later opnieuw moet plaatsvinden (tertiaire borstreconstructie) vond nog wel een beoordeling plaats door de zorgverzekeraar. Daarvoor moest de plastisch chirurg een machtiging aanvragen.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten