Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Gesprek tussen arts en patient

Het betekent ook dat met onmiddellijke ingang geen foto’s meer gedeeld hoeven te worden met de verzekeraar om deze aanvragen goed te keuren. In het medisch dossier van de plastisch chirurg zullen indien noodzakelijk foto’s nodig zijn. Vanwege administratieve redenen moet de aanvraag (zonder foto’s) in 2024 nog wel worden ingediend, maar deze wordt standaard goedgekeurd. Vanaf 2025 wordt het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker afgeschaft.

Petra van Holst, directeur Zorgverzekeraars Nederland: “Wij betreuren het dat de aanvragen voor een tertiaire borstreconstructie bij sommige vrouwen tot ongewenste situaties heeft geleid en daarmee het vertrouwen heeft geschaad. Ik ben blij dat dit is opgelost. Als vrouwen vragen hebben over hun specifieke situatie, dan verzoeken wij deze vrouwen contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.”

Aanpassingen machtingsbeleid vanaf 2022
In 2022 zijn er afspraken gemaakt tussen betrokken partijen (NVPC, ZN, NZa, Vereniging Borstkanker en VWS) om het proces rondom machtigingen voor borstreconstructies te verbeteren. In juli 2022 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Er is toen besloten dat voor een primaire en secundaire borstreconstructie tijdens of direct na een borstamputatie in verband met kanker geen machtiging meer noodzakelijk is. Voor een vergoeding van een borstreconstructie die later opnieuw moet plaatsvinden (tertiaire borstreconstructie) vond nog wel een beoordeling plaats door de zorgverzekeraar. Daarvoor moest de plastisch chirurg een machtiging aanvragen.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten