Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars reageren op onderzoek NZa over wachttijden MSZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in welke mate zorgverzekeraars op dit moment sturen op het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden in de medisch specialistische zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in welke mate zorgverzekeraars op dit moment sturen op het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden in de medisch specialistische zorg. Zij concludeert op basis daarvan dat zorgverzekeraars actiever kunnen sturen op het wegwerken van wachtlijsten en wachttijden in de medisch-specialistische zorg (msz). Zorgverzekeraars zeggen in een reactie dat alle verzekerden die zorg nodig hebben, die ook op tijd moeten krijgen. Zij willen daarom hun rol in de regio nog beter vervullen. Daarbij is het belangrijk dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor de toegankelijkheid van de zorg.

De NZa heeft het onderzoek uitgevoerd bij de zorgverzekeraars die het grootste marktaandeel hebben bij de ziekenhuizen met de langste wachttijden. De zorgverzekeraars reageren gezamenlijk op de conclusies.

Toegankelijkheid

Voorop staat dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook op tijd moet kunnen krijgen. Zorgverzekeraars werken daarom in alle regio’s continu aan de toegankelijkheid van de zorg. Zij nemen daarbij de aanbevelingen van de NZa ter harte. Zorgverzekeraars benadrukken daarbij wel dat de toegankelijkheid van zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is die inspanning vraagt van alle betrokken partijen in de regio. De toegang tot zorg is en blijf een complexe en grote uitdaging door de oplopende personeelstekorten, verzuim en de langdurige coronapandemie.

Inzicht in wachttijden

Zorgverzekeraars maken met zorgaanbieders in iedere regio aanvullende afspraken. Die gaan ondermeer over het inzichtelijk maken en voorkomen van (te) lange wachtlijsten. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders daarbij om alternatieve zorg te organiseren voor patiënten die lang moeten wachten en hen ook te informeren over de wachttijd. Zorgverzekeraars willen hun rol in de regio graag nog beter vervullen. Het is daarvoor van cruciaal belang dat zorgaanbieders transparant zijn over hun wachttijden en dat zij willen samenwerken. Om met de contractering oplossingen te kunnen faciliteren en stimuleren, horen zorgverzekeraars graag van zorgaanbieders wat in praktijk goed werkt om de wachttijden te verkorten. Zorgverzekeraars blijven daarnaast verzekerden altijd zo goed mogelijk bemiddelen op het moment dat zij informeren naar de mogelijkheden voor een snellere afspraak.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten