Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars reageren op onderzoek NZa over wachttijden MSZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in welke mate zorgverzekeraars op dit moment sturen op het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden in de medisch specialistische zorg.

Een man in de gang van een ziekenhuis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in welke mate zorgverzekeraars op dit moment sturen op het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden in de medisch specialistische zorg. Zij concludeert op basis daarvan dat zorgverzekeraars actiever kunnen sturen op het wegwerken van wachtlijsten en wachttijden in de medisch-specialistische zorg (msz). Zorgverzekeraars zeggen in een reactie dat alle verzekerden die zorg nodig hebben, die ook op tijd moeten krijgen. Zij willen daarom hun rol in de regio nog beter vervullen. Daarbij is het belangrijk dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor de toegankelijkheid van de zorg.

De NZa heeft het onderzoek uitgevoerd bij de zorgverzekeraars die het grootste marktaandeel hebben bij de ziekenhuizen met de langste wachttijden. De zorgverzekeraars reageren gezamenlijk op de conclusies.

Toegankelijkheid

Voorop staat dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook op tijd moet kunnen krijgen. Zorgverzekeraars werken daarom in alle regio’s continu aan de toegankelijkheid van de zorg. Zij nemen daarbij de aanbevelingen van de NZa ter harte. Zorgverzekeraars benadrukken daarbij wel dat de toegankelijkheid van zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is die inspanning vraagt van alle betrokken partijen in de regio. De toegang tot zorg is en blijf een complexe en grote uitdaging door de oplopende personeelstekorten, verzuim en de langdurige coronapandemie.

Inzicht in wachttijden

Zorgverzekeraars maken met zorgaanbieders in iedere regio aanvullende afspraken. Die gaan ondermeer over het inzichtelijk maken en voorkomen van (te) lange wachtlijsten. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders daarbij om alternatieve zorg te organiseren voor patiënten die lang moeten wachten en hen ook te informeren over de wachttijd. Zorgverzekeraars willen hun rol in de regio graag nog beter vervullen. Het is daarvoor van cruciaal belang dat zorgaanbieders transparant zijn over hun wachttijden en dat zij willen samenwerken. Om met de contractering oplossingen te kunnen faciliteren en stimuleren, horen zorgverzekeraars graag van zorgaanbieders wat in praktijk goed werkt om de wachttijden te verkorten. Zorgverzekeraars blijven daarnaast verzekerden altijd zo goed mogelijk bemiddelen op het moment dat zij informeren naar de mogelijkheden voor een snellere afspraak.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten