Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars reageren op onderzoek NZa over wachttijden MSZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in welke mate zorgverzekeraars op dit moment sturen op het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden in de medisch specialistische zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in welke mate zorgverzekeraars op dit moment sturen op het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden in de medisch specialistische zorg. Zij concludeert op basis daarvan dat zorgverzekeraars actiever kunnen sturen op het wegwerken van wachtlijsten en wachttijden in de medisch-specialistische zorg (msz). Zorgverzekeraars zeggen in een reactie dat alle verzekerden die zorg nodig hebben, die ook op tijd moeten krijgen. Zij willen daarom hun rol in de regio nog beter vervullen. Daarbij is het belangrijk dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor de toegankelijkheid van de zorg.

De NZa heeft het onderzoek uitgevoerd bij de zorgverzekeraars die het grootste marktaandeel hebben bij de ziekenhuizen met de langste wachttijden. De zorgverzekeraars reageren gezamenlijk op de conclusies.

Toegankelijkheid

Voorop staat dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook op tijd moet kunnen krijgen. Zorgverzekeraars werken daarom in alle regio’s continu aan de toegankelijkheid van de zorg. Zij nemen daarbij de aanbevelingen van de NZa ter harte. Zorgverzekeraars benadrukken daarbij wel dat de toegankelijkheid van zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is die inspanning vraagt van alle betrokken partijen in de regio. De toegang tot zorg is en blijf een complexe en grote uitdaging door de oplopende personeelstekorten, verzuim en de langdurige coronapandemie.

Inzicht in wachttijden

Zorgverzekeraars maken met zorgaanbieders in iedere regio aanvullende afspraken. Die gaan ondermeer over het inzichtelijk maken en voorkomen van (te) lange wachtlijsten. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders daarbij om alternatieve zorg te organiseren voor patiënten die lang moeten wachten en hen ook te informeren over de wachttijd. Zorgverzekeraars willen hun rol in de regio graag nog beter vervullen. Het is daarvoor van cruciaal belang dat zorgaanbieders transparant zijn over hun wachttijden en dat zij willen samenwerken. Om met de contractering oplossingen te kunnen faciliteren en stimuleren, horen zorgverzekeraars graag van zorgaanbieders wat in praktijk goed werkt om de wachttijden te verkorten. Zorgverzekeraars blijven daarnaast verzekerden altijd zo goed mogelijk bemiddelen op het moment dat zij informeren naar de mogelijkheden voor een snellere afspraak.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten