Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars reiken minister de hand bij zorgcoördinatie

Zorgverzekeraars hebben minister Ernst Kuipers een brief gestuurd waarin zij aangeven bereid te zijn een voortrekkersrol te vervullen bij de implementatie van zorgcoördinatie. Dit willen zij doen vanuit een functionele aanpak, wat naar verwachting zorgt voor het benodigde draagvlak bij de betrokken zorgaanbieders in de regio’s. Draagvlak is de sleutel om op korte termijn tot een succesvolle uitvoering te komen.

Zorgcoördinatie kan, in de vorm zoals het is beschreven in het adviesrapport, een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig organiseren van de acute zorg. Zorgverzekeraars staan daarom achter de doelstellingen van zorgcoördinatie zoals beschreven in het adviesrapport ‘Advies voor Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie’. Op 12 mei jl. heeft de minister zijn reactie op het adviesrapport per brief naar de Kamer gestuurd.

Bottom-up benadering
Zorgverzekeraars hebben een aanpak uitgewerkt om zorgcoördinatie in heel Nederland te realiseren.  Het verzoek aan de minister is om de ROAZ-voorzitter en marktleider zorgverzekeraars de opdracht en het mandaat te geven om de regie te nemen bij de regionale implementatie van zorgcoördinatie. Zorgverzekeraars gaan uit van een functionele aanpak, met een bottom-up benadering vanuit samenwerkingsafspraken tussen bestaande aanbieders.

De focus van zorgcoördinatie in de dagelijkse praktijk ligt bij huisartsenzorg in ANW-uren, onplanbare nachtzorg in de wijkverpleging, ELV-coördinatiefunctie en ambulancezorg bij niet-levensbedreigende situaties. Per ROAZ-regio worden algemene afspraken gemaakt en komt er één systeem en inzicht in de actuele capaciteit van de zorg. De praktische invulling vindt plaats met zorgaanbieders per subregio, want daar ligt het zwaartepunt van zorgcoördinatie. Juist bij zorgcoördinatie is onderlinge verbondenheid en het kennen van de regionale situatie van dichtbij namelijk cruciaal. In verschillende regio’s zijn bovendien al goedlopende samenwerkingen op subregio-niveau.

Randvoorwaarden
Zorgverzekeraars willen hun verantwoordelijkheid nemen, maar kunnen dat alleen doen als hiervoor steun is vanuit het Ministerie van VWS en commitment van de zorgaanbieders in de regio. Ook is een helder kader noodzakelijk, waarin staat beschreven wat de scope is van zorgcoördinatie en binnen welk realistisch tijdsbestek de verschillende onderdelen van de implementatie gereed moeten zijn. Tenslotte is het belangrijk dat voorzien is in randvoorwaarden, zoals uitwisseling van patiëntgegevens en het inzichtelijk maken van capaciteit. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Ministerie van VWS.

Link naar brief en aanpak

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten