Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars tekenen integraal akkoord preventie

Zorgverzekeraars hebben hun handtekening gezet onder het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA), waarmee het rijk, gemeenten en belangrijke partijen in de zorg gaan samenwerken op het gebied van preventie. Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis en bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), deed dit namens de zorgverzekeraars.

”Gezond eten, regelmatig bewegen, goed slapen, geen stress over je financiën en voldoende sociaal contact. Het zijn allemaal zaken die van invloed zijn op je gezondheid.
Als we goed voor onszelf zorgen kunnen we daarmee zorg voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen. Dit is niet alleen van belang voor elke individuele verzekerde, niemand vindt het immers leuk om ziek te zijn. Maar ook voor de maatschappij. Want het voorkomen van zorg draagt bij aan het in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg’’, aldus Georgette Fijneman.

Afspraken gezonde leefstijl en preventie

Afgelopen zomer hebben zorgverzekeraars in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afspraken gemaakt op het gebied van gezonde leefstijl en preventie waarbij nadrukkelijk ingezet is op het voorkomen van ziekte en op samenwerking tussen de zorg en het sociaal/publiek domein. Vrijdag zetten staatssecretaris Maarten van Ooijen, minister Connie Helder, minister Ernst Kuipers, voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland, voorzitter Cathalijne Dortmans van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Georgette Fijneman namens ZN hun handtekening onder GALA.

Door de afspraken uit zowel IZA als de afspraken tussen het rijk en gemeenten in GALA te verbinden is er nu een werkagenda met afspraken op het gebied van de inrichting van de regionale preventie-infrastructuur en op de verschillende ketenaanpakken te weten Kansrijke start, Ketenaanpak kinderen met overgewicht, Welzijn op recept, Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI) en valpreventie.

Integrale aanpak

De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) en ZN hebben in 2022 in het zogeheten Preventiestatement al afgesproken samen op te trekken. Met GALA is het voor het eerst dat er een integrale aanpak komt over de verschillende (zorg)domeinen heen op het gebied van gezonde leefstijl en preventie.

De aanpak begint met een brede inventarisatie van problematiek die speelt rondom het kind, het gezin of de inwoner en de omgeving waarin hij of zij leeft of opgroeit. Deze kunnen een rol spelen in de ontstane problematiek. Door samen te werken kunnen bijvoorbeeld zorgverleners en gemeenten op maat zorg en ondersteuning aanbieden, dicht bij huis, passend bij de hulpvraag van de inwoner. Dit sluit goed aan bij de beweging naar passende zorg en ondersteuning.

GALA is begin

“Dit is pas het begin’’, zegt Georgette Fijneman. “Op regionaal niveau moeten samenwerkingsafspraken gemaakt worden tussen (preferente) zorgverzekeraars, gemeenten en professionals uit zorg en sociaal domein op basis van de regiobeelden en plannen.’’ Voor de uitvoering van deze afspraken is het belangrijk dat ze elkaar weten te vinden. Zo weet de huisarts waar zijn patiënt terecht kan voor schuldenproblematiek of weet de internist waar een kind (en zijn ouders) met overgewicht zorg en ondersteuning kan krijgen.

Fijneman: “Met dit GALA-akkoord bouwen we voort op eerdere afspraken, initiatieven en experimenten op het grensgebied van zorg en ondersteuning. Zo dragen we bij aan een gezonde generatie in 2040 die opgroeit, leeft, werkt en woont in gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis, en werken we tegelijkertijd aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg in toekomst.”

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten