Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars tekenen integraal akkoord preventie

Zorgverzekeraars hebben hun handtekening gezet onder het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA), waarmee het rijk, gemeenten en belangrijke partijen in de zorg gaan samenwerken op het gebied van preventie. Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis en bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), deed dit namens de zorgverzekeraars.

Ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord

”Gezond eten, regelmatig bewegen, goed slapen, geen stress over je financiën en voldoende sociaal contact. Het zijn allemaal zaken die van invloed zijn op je gezondheid.
Als we goed voor onszelf zorgen kunnen we daarmee zorg voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen. Dit is niet alleen van belang voor elke individuele verzekerde, niemand vindt het immers leuk om ziek te zijn. Maar ook voor de maatschappij. Want het voorkomen van zorg draagt bij aan het in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg’’, aldus Georgette Fijneman.

Afspraken gezonde leefstijl en preventie

Afgelopen zomer hebben zorgverzekeraars in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afspraken gemaakt op het gebied van gezonde leefstijl en preventie waarbij nadrukkelijk ingezet is op het voorkomen van ziekte en op samenwerking tussen de zorg en het sociaal/publiek domein. Vrijdag zetten staatssecretaris Maarten van Ooijen, minister Connie Helder, minister Ernst Kuipers, voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland, voorzitter Cathalijne Dortmans van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Georgette Fijneman namens ZN hun handtekening onder GALA.

Door de afspraken uit zowel IZA als de afspraken tussen het rijk en gemeenten in GALA te verbinden is er nu een werkagenda met afspraken op het gebied van de inrichting van de regionale preventie-infrastructuur en op de verschillende ketenaanpakken te weten Kansrijke start, Ketenaanpak kinderen met overgewicht, Welzijn op recept, Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI) en valpreventie.

Integrale aanpak

De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) en ZN hebben in 2022 in het zogeheten Preventiestatement al afgesproken samen op te trekken. Met GALA is het voor het eerst dat er een integrale aanpak komt over de verschillende (zorg)domeinen heen op het gebied van gezonde leefstijl en preventie.

De aanpak begint met een brede inventarisatie van problematiek die speelt rondom het kind, het gezin of de inwoner en de omgeving waarin hij of zij leeft of opgroeit. Deze kunnen een rol spelen in de ontstane problematiek. Door samen te werken kunnen bijvoorbeeld zorgverleners en gemeenten op maat zorg en ondersteuning aanbieden, dicht bij huis, passend bij de hulpvraag van de inwoner. Dit sluit goed aan bij de beweging naar passende zorg en ondersteuning.

GALA is begin

“Dit is pas het begin’’, zegt Georgette Fijneman. “Op regionaal niveau moeten samenwerkingsafspraken gemaakt worden tussen (preferente) zorgverzekeraars, gemeenten en professionals uit zorg en sociaal domein op basis van de regiobeelden en plannen.’’ Voor de uitvoering van deze afspraken is het belangrijk dat ze elkaar weten te vinden. Zo weet de huisarts waar zijn patiënt terecht kan voor schuldenproblematiek of weet de internist waar een kind (en zijn ouders) met overgewicht zorg en ondersteuning kan krijgen.

Fijneman: “Met dit GALA-akkoord bouwen we voort op eerdere afspraken, initiatieven en experimenten op het grensgebied van zorg en ondersteuning. Zo dragen we bij aan een gezonde generatie in 2040 die opgroeit, leeft, werkt en woont in gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis, en werken we tegelijkertijd aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg in toekomst.”

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten