Zorgverzekeraars vragen politiek om duidelijke keuzes voor toegankelijke zorg

Om de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, heeft Zorgverzekeraars Nederland de politieke partijen in een verkiezingspamflet aandacht gevraagd voor drie belangrijke pijlers.

1. Investeren in een Gezond Nederland
Stel duidelijke kabinetsbrede doelen vast voor een Gezond Nederland 2040. Investeer in de brede welvaart, het sociaal domein, en een gezonde jeugd. Ga door met de GreenDeal Duurzame Zorg en vergroot de bijdrage uit het Klimaatfonds voor de verduurzaming van zorgvastgoed.

2. Verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg
Houd vast aan de gemaakte afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Verbeter de toegang tot eerstelijnszorg voor kwetsbare mensen, breng passende zorg in de praktijk, versnel de digitalisering van de zorg, kies voor een samenhangend zorgaanbod en benut de mogelijkheden in ons zorgstelsel voor samenwerking én ondernemerschap.

3. Nederland voorbereiden op een vergrijzende samenleving
Nederland vergrijst en dat vraagt om een overheid die de samenleving voorbereidt op het samen zorgen voor onze ouderen in de wijk. Zet de voorstellen uit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) om in concrete acties. Houd het werken in de ouderenzorg aantrekkelijk en bouw voldoende levensloopbestendige woningen.

Kijk hier voor alle punten uit het verkiezingspamflet van Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten