Zorgverzekeraars vragen politiek om duidelijke keuzes voor toegankelijke zorg

Om de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, heeft Zorgverzekeraars Nederland de politieke partijen in een verkiezingspamflet aandacht gevraagd voor drie belangrijke pijlers.

1. Investeren in een Gezond Nederland
Stel duidelijke kabinetsbrede doelen vast voor een Gezond Nederland 2040. Investeer in de brede welvaart, het sociaal domein, en een gezonde jeugd. Ga door met de GreenDeal Duurzame Zorg en vergroot de bijdrage uit het Klimaatfonds voor de verduurzaming van zorgvastgoed.

2. Verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg
Houd vast aan de gemaakte afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Verbeter de toegang tot eerstelijnszorg voor kwetsbare mensen, breng passende zorg in de praktijk, versnel de digitalisering van de zorg, kies voor een samenhangend zorgaanbod en benut de mogelijkheden in ons zorgstelsel voor samenwerking én ondernemerschap.

3. Nederland voorbereiden op een vergrijzende samenleving
Nederland vergrijst en dat vraagt om een overheid die de samenleving voorbereidt op het samen zorgen voor onze ouderen in de wijk. Zet de voorstellen uit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) om in concrete acties. Houd het werken in de ouderenzorg aantrekkelijk en bouw voldoende levensloopbestendige woningen.

Kijk hier voor alle punten uit het verkiezingspamflet van Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten