Zorgverzekeraars vragen politiek om duidelijke keuzes voor toegankelijke zorg

Zorgverzekeraars vragen politiek om duidelijke keuzes voor toegankelijke zorg

Om de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, heeft Zorgverzekeraars Nederland de politieke partijen in een verkiezingspamflet aandacht gevraagd voor drie belangrijke pijlers.

1. Investeren in een Gezond Nederland
Stel duidelijke kabinetsbrede doelen vast voor een Gezond Nederland 2040. Investeer in de brede welvaart, het sociaal domein, en een gezonde jeugd. Ga door met de GreenDeal Duurzame Zorg en vergroot de bijdrage uit het Klimaatfonds voor de verduurzaming van zorgvastgoed.

2. Verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg
Houd vast aan de gemaakte afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Verbeter de toegang tot eerstelijnszorg voor kwetsbare mensen, breng passende zorg in de praktijk, versnel de digitalisering van de zorg, kies voor een samenhangend zorgaanbod en benut de mogelijkheden in ons zorgstelsel voor samenwerking én ondernemerschap.

3. Nederland voorbereiden op een vergrijzende samenleving
Nederland vergrijst en dat vraagt om een overheid die de samenleving voorbereidt op het samen zorgen voor onze ouderen in de wijk. Zet de voorstellen uit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) om in concrete acties. Houd het werken in de ouderenzorg aantrekkelijk en bouw voldoende levensloopbestendige woningen.

Kijk hier voor alle punten uit het verkiezingspamflet van Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten