Werkwijze patiëntervaringsmetingen

Het Team kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland stimuleert het effectiever en efficiënter in beeld brengen van uitkomsten van zorg. De introductie van de generieke PREMs-vragenlijsten sluit hier naadloos op aan. Zorgaanbieders die deelnemen aan een landelijke prem benchmark laten de dataverzameling uitvoeren met behulp van gecertificeerde meetorganisaties/systemen met onderzoek en dataverzameling in de scope. Een onderzoeksbureau voert de landelijke benchmarkanalyse uit.  Deze werkwijze wordt al langer toegepast bij fysiotherapiepraktijken, apotheken, audiciens en zorgorganisaties in de wijkverpleging.

Huisarts en patient bespreken iets samen

Eigenschappen

 • Generieke PREM-basislijsten hebben maximaal 10 tot 15 ervaringsvragen die het hele zorgpalet afdekken en worden waar nodig branchespecifiek gemaakt;
 • Losse, positieve vragen inclusief de Netto Promotor Score (NPS), een open vraag naar verbeterpunten en complimenten en de zogenaamde ankervraag, die vraagt naar het resultaat van de behandeling;
 • Tripartite gedragen kernset, indien zorgaanbieders langere lijst wensen is dat mogelijk;
 • (Continue) meten bij de zorgaanbieders in het zorgproces met gecertificeerde meetorganisaties en meetsystemen;
 • Minimum casemix behouden voor vergelijking tussen zorgaanbieders, minimale respons wordt de in werkinstructie vastgelegd;
 • Gecasemixte, aandoeningsspecifieke benchmark wordt conform samenwerkingsafspraken gedeeld met betrokken partijen;
 • Patiëntenperspectief wordt, conform richtlijnen van Zorginstituut Nederland (Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen) ingevuld door middel van focusgroepen met patiënten en, indien mogelijk ook met een aparte vragenlijst die vraagt naar het belang dat de patiënt aan de verschillende items hecht.

Wat is nu precies een prem

Een PREM is een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). De vragenlijst combineert de ervaringsvragen die er toe doen met ‘ratings’ (aanbevelingsvraag) en ‘reviews’ (open vragen: complimenten en verbeterpunten). De ervaringsvragen gaan o.a. over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie en zijn veelal afkomstig uit/afgeleid van de CQI-vragenlijsten.

Generieke vragenlijsten

Deze PREMs-vragenlijsten zijn of komen binnenkort beschikbaar:

 • PREM Medisch Specialistische Zorg
 • PREM Geboortezorg
 • PREM Chronische Zorg
 • PREM Eerste lijnszorg
 • PREM Farmacie
 • PREM Hooroplossing
 • PREM Paramedische zorg
 • PREM Wijkverpleging
 • CQI GGZ