Patiëntervaringsmetingen (PREM)

Afspraken over het meten van kwaliteitsinformatie.

Onderwerpen in dit dossier

Team kwaliteit in de praktijk

Het zichtbaar maken van uitkomsten van zorg en ervaringen met de zorgverlening draagt bij aan betere zorg. Het is de missie van zorgverzekeraars kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden te garanderen, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. Zorgverzekeraars werken samen met het Team kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland gezamenlijk aan het ontsluiten van kwaliteitsinformatie over de uitkomst van, bij voorkeur, het totale zorgproces en de waarde hiervan voor de patiënt.

Dit doen wij ‘zorgbreed’: eerste lijn, medisch specialistische zorg, ggz en langdurige zorg. Waarbij we bruggen slaan met mogelijke samenwerkingspartners, transparantie stimuleren door ruimte te creëren voor voorlopers en continue het gesprek aangaan om onze missie uit te voeren.

Want

Goede kwaliteitsinformatie is belangrijk voor iedereen. Voor de zorgaanbieder, die op basis van inzichten in eigen processen en van patiëntervaringsmetingen de kwaliteit van de zorg structureel verbetert. Voor de verzekerde, de patiënt, die een keuze voor zorg kan baseren op kwaliteitsinformatie. En voor ons zorgverzekeraars, die zo de beste zorg voor verzekerden kunnen inkopen en verzekerden beter over zorgaanbieders kunnen adviseren. We stimuleren zorgprofessionals om kwaliteit van zorg meer en meer inzichtelijk te maken. Door te spiegelen, en door te leren van goede voorbeelden uit het hele land, kunnen zorgprofessionals hun zorg verder verbeteren.

Omdat we willen weten hoe patiënten hun zorg hebben ervaren en om zo betrouwbaar en onafhankelijk mogelijk ervaringen van patiënten te verzamelen, zetten we wetenschappelijk gevalideerde methodes in.
Gebleken is dat onderzoek naar de ervaringen van de patiënt een beter onderscheid biedt dan onderzoek naar tevredenheid en concretere verbeterinformatie oplevert. Zorgverzekeraars juichen daarom het gebruik van ervaringen van patiënten toe en stimuleren deze PREMs-metingen. Naast zorgaanbieders, zorgverzekeraars, en wetenschappelijke verenigingen zijn ook patiëntenverenigingen nauw betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van patiëntervaringsonderzoeken.

Nieuwe initiatieven

Zorgverzekeraars Nederland staat open voor nieuwe initiatieven op het gebied van patiëntervaringsmetingen. De ontwikkelingen staan niet stil. Het Team kwaliteit blijft graag op de hoogte van nieuwe initiatieven op dit gebied. Ervaringen van cliënten of patiënten meten kan vandaag de dag op veel manieren. Samen met het veld bepalen we hoe per sector patiëntervaringsmetingen gemeten en ontsloten kunnen worden voor de verschillende doeleinden.