Vrouw aan het werk in de apotheek

Zorgverzekeraars willen sommige add-on geneesmiddelen alleen inkopen in ziekenhuizen waar aantoonbaar expertise aanwezig is voor de betreffende behandeling. Een kwalitatief goede behandeling van de patiënt is op deze manier geborgd, evenals de juiste inzet van dure geneesmiddelen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft daarom het initiatief genomen om centraal CieBAG-criteria en -standpunten op te stellen voor behandelingen met add ongeneesmiddelen. Zorgverzekeraars kunnen hier gebruik van maken. Het opstellen van de CieBAG-criteria en -standpunten vindt plaats op basis van input van de wetenschappelijke vereniging en eventuele andere relevante stakeholders.

Om te weten of een instelling voldoet aan de CieBAG-criteria, vindt een uitvraag plaats door middel van het desbetreffende formulier in onderstaande tabel. Voor de standpunten vindt geen uitvraag plaats. De CieBAG beoordeelt op basis van de aangeleverde informatie of de instelling aan de betreffende criteria voldoet. Zorgverzekeraars kunnen bij de inkoop van addon-geneesmiddelen gebruik maken van de standpunten en van de uitkomsten van de beoordeelde criteria.

De verschenen standpunten, Cie-BAG-criteria en nieuwsberichten worden weergegeven in een overzicht. Dit overzicht staat onderaan deze pagina bij publicaties.

Indien uw instelling een add-on geneesmiddel wil gaan voorschrijven waarvoor CieBAG-criteria gelden, dan verzoeken wij u om het desbetreffende formulier ingevuld op te sturen naar het volgende mailadres: kwaliteitscriteria@ZN.nl. Graag in de onderwerpregel het correcte nummer van het betreffende criterium vermelden. Dit document dient ondertekend te worden door de behandelend specialist die binnen uw instelling de patiënten met het betreffende geneesmiddel gaat behandelen. Niet-ondertekende of niet-complete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Indien bijlagen moeten worden toegevoegd, dat moeten dit de meest recente en – indien relevant – ondertekende documenten betreffen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door de CieBAG en u krijgt schriftelijk bericht of u wel of niet aan de criteria voldoet, of dat u nog aanvullende informatie aan moet leveren. Iedere verzekeraar bepaalt vervolgens voor zich wat hij met de CieBAG-beoordeling doet in de inkoop, in verband met de mededingingswet kan hierover geen onderlinge afstemming  plaatsvinden.

Gerelateerde publicaties

Dure geneesmiddelen PDF

Overzicht publicatiedata CieBAG: standpunten, criteria en nieuwsberichten

Download publicatie Overzicht publicatiedata CieBAG: standpunten, criteria en nieuwsberichten