CieBAG

Zorgverzekeraars hebben de maatschappelijke rol om de zorg betaalbaar te houden en, vanuit de wet- en regelgeving, gelijke toegankelijkheid te garanderen voor alle verzekerden in Nederland. Om geneesmiddelen nu én in de toekomst beschikbaar te houden voor verzekerden, zetten zorgverzekeraars in op een actief beleid. De Commissie Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) van ZN heeft hierbij een belangrijke rol.

Medicijnen innemen met een glas water

Samenstelling CieBAG

De CieBAG is een commissie van ZN (Zorgverzekeraars Nederland). De leden van de commissie zijn inhouds-deskundige medewerkers van individuele zorgverzekeraars en van het bureau van ZN.
De CieBAG vergadert in principe twee keer per maand.

Activiteiten CieBAG

Over de wijze waarop de CieBAG haar bijdrage levert, staat meer in onderstaande informatie:

Vragen?

Veel gestelde vragen CieBAG

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Atse Huisman, beleidsadviseur ZN, a.huisman@zn.nl.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige werkt op een tablet. Op de achtergrond een patient aan het infuus.
Dure geneesmiddelen

Europese ziektekosten­verzekeraars steunen onderzoek naar ‘fair pricing’ dure geneesmiddelen

De Europese koepel van ziektekostenverzekeraars (AIM) doet mee met een belangrijk onderzoeksproject naar ‘fair pricing’ van dure geneesmiddelen.

Medicijnen innemen met een glas water
Dure geneesmiddelen

Immuuntherapie vergoed voor kankerpatiënten zonder andere behandelopties

Het kankermedicijn nivolumab wordt voortaan uit het basispakket vergoed voor volwassen patiënten die een tumor met een zeldzame afwijking (dMMR of MSI) hebben en voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is.

Bekijk alle berichten