Molen met medicijnen in de apotheek

De CieBAG organiseert de procesgang van de add-on aanvragen aan verzekeraarszijde en beoordeelt of een add-on noodzakelijk is en of een aanvraag kan worden ingediend bij de NZa. Verder beoordeelt de CieBAG van alle add-on aanvragen en indicatie-uitbreiding of deze voldoet aan stand van de wetenschap en praktijk. Alleen voor indicaties die voldoen aan dit criterium komt de aanspraakstatus in de G-standaard op Ja.

Formulieren

Er zijn twee ZN-formulieren om een add-onprestatie aan te vragen voor een geneesmiddel:

1. Het formulier ‘geregistreerde indicaties’ is bedoeld voor registratiehouders van geneesmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor add-0nbekostiging. De registratiehouder kan dit invullen wanneer een nieuw geneesmiddel en/of een nieuwe indicatie bij de EMA is geregistreerd. Nieuwe farmacotherapeutische behandelingen moeten door de CieBAG geduid worden op de stand van wetenschap en praktijk. Een volledig ingevuld formulier versnelt het duidingsproces.

2. Het formulier ‘off-label indicatie’ is bedoeld voor de duiding van de stand van wetenschap en praktijk door de CieBAG. Dit formulier dient te worden ingevuld en ingediend door, of op verzoek van, de desbetreffende wetenschappelijke vereniging.

Beide formulieren staan onderaan deze pagina bij publicaties.
De aanvraag wordt gedaan met behulp van bovenstaande formulieren. Voor een volledige aanvraag dient ook het ondertekeningsformulier add-on of ozps stollingsfactor aanvraag ingediend worden. De volledige aanvraag én een ingevuld ZN-formulier kan vervolgens bij ZN ingediend worden via het centrale mailadres: aanvragenaddons@zn.nl.

Beslisbomen

Bij de beoordeling van aanvragen gebruikt de CieBAG onder andere onderstaande beslisbomen:

  • Beslisboom 1 voor toekenning add-onprestatie voor geregistreerde indicaties van medisch specialistische geneesmiddelen.
  • Beslisboom 2 voor toekenning add-on voor indicatie uitbreidingen van medisch specialistische geneesmiddelen.
  • Beslisboom 3 voor het creëren van ‘off-label add-on’ indicatiecode (ID).
  • Beslisboom 4 geneesmiddel met niet gerandomiseerde data voor verzekerde pakket.

De beslisbomen staan hieronder bij de publicaties.

Gerelateerde publicaties

Dure geneesmiddelen PDF

Vragenformulier geregistreerde indicaties

Download publicatie Vragenformulier geregistreerde indicaties
Dure geneesmiddelen PDF

Vragenformulier off-label indicaties

Download publicatie Vragenformulier off-label indicaties
Dure geneesmiddelen PDF

Beslisboom 1 voor toekenning nieuwe add-on prestatie voor geregistreerde indicaties van medisch specialistische geneesmiddelen.

Download publicatie Beslisboom 1 voor toekenning nieuwe add-on prestatie voor geregistreerde indicaties van medisch specialistische geneesmiddelen.
Dure geneesmiddelen PDF

Beslisboom 2 voor toekenning add-on voor indicatie uitbreidingen van medisch specialistische geneesmiddelen.

Download publicatie Beslisboom 2 voor toekenning add-on voor indicatie uitbreidingen van medisch specialistische geneesmiddelen.

Beslisboom 3 voor het creëren van ‘off-label add-on’ indicatiecode (ID).

Download publicatie Beslisboom 3 voor het creëren van ‘off-label add-on’ indicatiecode (ID).
Dure geneesmiddelen PDF

Beslisboom 4 geneesmiddel met niet gerandomiseerde data voor verzekerde pakket

Download publicatie Beslisboom 4 geneesmiddel met niet gerandomiseerde data voor verzekerde pakket