Dure geneesmiddelen

Dure geneesmiddelen betreffen geneesmiddelen die vallen onder Medisch Specialistische Zorg (MSZ).

Onderwerpen in dit dossier

Zorgverzekeraars hebben de maatschappelijke taak om de zorg betaalbaar te houden. En om gelijke toegang tot kwalitatief goede zorg voor alle verzekerden in Nederland te bevorderen. Samen met Zorgverzekeraars Nederland werken zij aan het verbeteren van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van dure geneesmiddelen.

Steeds meer behandelmogelijkheden

De ontwikkelingen rond dure specialistische geneesmiddelen gaan snel. Er komen steeds meer behandelmogelijkheden beschikbaar voor verschillende ziektes. Daarbij is het de vraag hoe deze geneesmiddelen zo goed mogelijk kunnen worden ingezet, zonder het zorgsysteem verder onder druk te zetten. Met deze vraag houden zorgverzekeraars en ZN zich actief bezig. Dat is nodig om in de toekomst de dure geneesmiddelen toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand te houden.

Ons beleid op dure geneesmiddelen

ZN werkt samen met de experts van zorgverzekeraars en zorgen ervoor dat alle behandelingen met dure geneesmiddelen binnen het verzekerde pakket (kosten) effectief, toegankelijk en betaalbaar zijn voor verzekerden. Hierbij richt ZN zicht op de volgende onderwerpen:

  • Maatschappelijk aanvaardbare prijzen;
  • Stimuleren van gepast gebruik;
  • Beheerste in – en uitstroom van dure geneesmiddelen: kosteneffectieve middelen stromen in het pakket. Niet kosteneffectieve geneesmiddelen stromen uit het pakket;
  • Transparantie door middel van registers: uitkomsten van behandelingen met een duur geneesmiddel worden geregistreerd en dit register is toegankelijk voor alle partijen.

CieBAG

Om geneesmiddelen nu en in de toekomst beschikbaar te houden voor verzekerden zetten zorgverzekeraars in op een actief beleid. De Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) van ZN heeft hierbij een belangrijke rol. Zorgverzekeraars hebben als taak om geneesmiddelenzorg te toetsen op basis van de stand van de wetenschap en de praktijk. Daarnaast trekken zorgverzekeraars gezamenlijk op wanneer er bijvoorbeeld nieuwe, complexe therapieën of geneesmiddelen-registraties beschikbaar komen. Vaak doen ze dit in afstemming met de geneesmiddelencommissies van wetenschappelijke verenigingen. Wil je meer weten over de CieBAG? Klik dan hier.

Clean Team

Het is een uitdaging om dure geneesmiddelen toegankelijk te houden en betaalbaar te maken. Dit geldt in het bijzonder voor geneesmiddelen waarvan niet of nauwelijks concurrerende middelen beschikbaar zijn. Om die reden hebben zorgverzekeraars en ZN een gezamenlijk inkoopverband opgericht. Dit Clean Team is een multidisciplinair team dat met farmaceutische bedrijven afspraken maakt over de prijs van nieuwe dure geneesmiddelen.
Meer informatie over het Clean Team, klik hier.

Nieuwsberichten gerelateerd aan dit dossier

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige werkt op een tablet. Op de achtergrond een patient aan het infuus.
Dure geneesmiddelen

Europese ziektekosten­verzekeraars steunen onderzoek naar ‘fair pricing’ dure geneesmiddelen

De Europese koepel van ziektekostenverzekeraars (AIM) doet mee met een belangrijk onderzoeksproject naar ‘fair pricing’ van dure geneesmiddelen.

Medicijnen innemen met een glas water
Dure geneesmiddelen

Immuuntherapie vergoed voor kankerpatiënten zonder andere behandelopties

Het kankermedicijn nivolumab wordt voortaan uit het basispakket vergoed voor volwassen patiënten die een tumor met een zeldzame afwijking (dMMR of MSI) hebben en voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is.

Bekijk alle berichten