Clean Team

Zorgverzekeraars hebben de maatschappelijke rol om de zorg betaalbaar te houden en gelijke toegankelijkheid te garanderen voor alle verzekerden in Nederland. Een grote uitdaging bestaat om dure geneesmiddelen toegankelijk te houden en betaalbaar te maken. Dit geldt in het bijzonder voor geneesmiddelen waar niet of nauwelijks concurrerende middelen beschikbaar zijn. Om die reden hebben zorgverzekeraars een gezamenlijk inkoopverband opgericht. Op deze pagina wordt toegelicht wat het gezamenlijk inkoopverband inhoudt en op welke manier zij haar bijdrage levert.

Samenstelling Clean Team

Alle zorgverzekeraars zijn toegetreden tot het gezamenlijk inkoopverband. Iedere zorgverzekeraar vaardigt deskundigen af om zitting te nemen in het clean-team. Clean Teamleden worden op persoonlijke titel aangesteld en dienen eerst met succes een mededingings- en compliance* cursus af te ronden. De samenstelling van het Clean Team is multidisciplinair, er participeren zowel inhoudsdeskundigen als inkoopspecialisten.
ZN is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de werkzaamheden. Het Clean Team vergadert in principe één keer per maand.

* Sinds de Zorgverzekeringswet van 2005 is er in Nederland sprake van gereguleerde competitie tussen zorgverzekeraars. DE ACM Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch specialistische zorg uit 2016 heeft éen veilige haven ’gedefinieerd waarin zorgverzekeraars samen kunnen werken op het dossier dure geneesmiddelen.

Activiteiten Clean Team

In de informatiefolder Gemeenschappelijk Inkoopverband dure MSZ geneesmiddelen leest u over de activiteiten en werkwijze van het Clean Team. Deze folder vindt u onderaan deze pagina bij de publicaties. Daar treft u ook een beslisboom over het mandateringsproces aan.

Overzicht gezamenlijke afspraken

Steeds wanneer een nieuwe gezamenlijke afspraak is overeengekomen kunt u dat terugvinden in het overzicht gezamenlijke afspraken. Dit bestand is handmatig samengesteld en is uitsluitend ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Informatie voor zorgaanbieders

Jaarlijks worden de ziekenhuizen geïnformeerd over de gezamenlijk afspraken die zorgverzekeraars gemaakt hebben voor geneesmiddelen in het monopolie-segment, geldend voor het komende kalenderjaar.
De afspraken hebben betrekking op de –- vermelde indicaties van geneesmiddelen waarvoor aanspraak geldt. Als er in het kader van deze afspraken specifieke voorwaarden van toepassing zijn voor het geneesmiddel, dan neemt de zorgverzekeraar dit op in de overeenkomst met de zorgaanbieder.

Informatie voor farmaceuten

De onderhandelingen tussen fabrikanten en zorgverzekeraars lopen volgens een vast stramien. Op deze pagina vind je een overzicht van de stappen.

Veel gestelde vragen Clean Team

Een overzicht van de veel gestelde vragen aan het Clean Team.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden van het Clean Team of een opmerking over een onderhandeling dan kunt u terecht bij Chiara Brouns of Chris Prins van ZN: c.brouns@zn.nl of c.prins@zn.nl.

Gerelateerde publicaties

De informatiefolder en het overzicht met gezamenlijke afspraken staan hieronder.

Dure geneesmiddelen PDF

Beschrijving Gemeenschappelijk Inkoopverband dure MSZ geneesmiddelen

Download publicatie Beschrijving Gemeenschappelijk Inkoopverband dure MSZ geneesmiddelen
Dure geneesmiddelen PDF

Overzicht gezamenlijke afspraken gemeenschappelijk inkoopverband

Download publicatie Overzicht gezamenlijke afspraken gemeenschappelijk inkoopverband
Dure geneesmiddelen PDF

Beslisboom mandateringsproces Clean Team

Download publicatie Beslisboom mandateringsproces Clean Team

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige werkt op een tablet. Op de achtergrond een patient aan het infuus.
Dure geneesmiddelen

Europese ziektekosten­verzekeraars steunen onderzoek naar ‘fair pricing’ dure geneesmiddelen

De Europese koepel van ziektekostenverzekeraars (AIM) doet mee met een belangrijk onderzoeksproject naar ‘fair pricing’ van dure geneesmiddelen.

Medicijnen innemen met een glas water
Dure geneesmiddelen

Immuuntherapie vergoed voor kankerpatiënten zonder andere behandelopties

Het kankermedicijn nivolumab wordt voortaan uit het basispakket vergoed voor volwassen patiënten die een tumor met een zeldzame afwijking (dMMR of MSI) hebben en voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is.

Bekijk alle berichten