Medewerkster in een apotheek bereidt bestelling
  • De bestuursleden van individuele zorgverzekeraars geven per geneesmiddel individueel een onherroepelijke volmacht aan het Clean Team voor het voeren van gezamenlijke onderhandelingen met farmaceuten.
  • Het Clean Team stelt een onderhandelteam samen van minimaal 1 inkoper en een medewerker van het ZN-bureau. Er kunnen dus gelijktijdig meerdere onderhandelteams in gesprek zijn met farmaceutische bedrijven. Leden kunnen ook gelijktijdig zitting hebben in meerdere onderhandelteams.
  • Het onderhandelteam legt de overeengekomen landelijke vergoedingsvoorwaarden vast in een overeenkomst.
  • De zorgverzekeraars verwerken de door het Clean Team overeengekomen afspraken in de inkoopafspraken met ziekenhuizen vanaf het moment dat er een getekende overeenkomst aanwezig is. Hiertoe worden de prijzen centraal in VECOZO ingelezen.

De kenmerken van de overeengekomen afspraken zijn:

  • Het is maatwerk: elk geneesmiddel is anders.
  • Het zijn tijdelijke overeenkomsten tussen een farmaceutisch bedrijf en zorgverzekeraars.
  • De afspraken zijn openbaar waar kan, vertrouwelijk waar noodzakelijk.
Proces mbt de De onderhandelingen tussen fabrikanten en zorgverzekeraars lopen volgens een vast stramien.