Vrouw neemt medicijnen in
 • Waar is de informatie over de gemaakte Clean Team afspraken terug te vinden?
  Steeds wanneer een nieuwe gezamenlijke afspraak is overeengekomen kunt u dat terugvinden in dit overzicht. Dit bestand is handmatig samengesteld en is uitsluitend ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Hoe kan contact worden gelegd met het Clean Team?
  Het Clean Team is bereikbaar via Chiara Brouns en Chris Prins, c.brouns@zn.nl of c.prins@zn.nl.
 • Heeft het Clean Team mandaat om afspraken te maken?
  De CieBAG identificeert de unieke geneesmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor gezamenlijke onderhandelingen: het zogenaamde mandateringsadvies. Met dit mandateringsadvies kunnen de individuele zorgverzekeraars ZN mandateren om gezamenlijke prijsonderhandelingen met de desbetreffende farmaceut op te starten. Deze onderhandelingen worden belegd bij het Clean Team. Het Clean Team onderhandelt vervolgens met de fabrikant en kan een afspraak maken binnen het afgegeven mandaat.
 • Maakt het Clean Team afspraken namens alle zorgverzekeraars?
  Het Clean Team onderhandelt namens alle zorgverzekeraars die mandaat hebben afgegeven voor een bepaald geneesmiddel. Zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om per geneesmiddel te kiezen om wel of geen mandaat af te geven en dus wel of niet deel te nemen aan de gezamenlijke onderhandeling. Een eenmaal afgegeven mandaat betekent dat de verzekeraar de afspraak ook moet uitvoeren.
 • Hoe zit het met geheimhouding van de Clean Team leden?
  Informatie van vertrouwelijke aard wordt alleen binnen het Clean Team gedeeld en besproken. Bij uitdiensttreding of verandering van functie komt het lidmaatschap van het Clean Team te vervallen. Deze persoon is als Clean Team lid gebonden aan geheimhouding tot drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
 • Meer informatie over DAP (Drug Access Protocol)
  Het doel van DAP (Drug Access Protocol) is om nieuwe, veelbelovende oncologische behandelingen die nog niet in het basispakket zitten, sneller, gecoördineerd en gecontroleerd voor patiënten beschikbaar maken. Dat is het doel van een breed gedragen initiatief van kankerspecialisten, zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland.
  Aan de hand van metingen en observaties worden gegevens verzameld over de effectiviteit en bijwerkingen van de medicatie. Hierdoor is het beter mogelijk om sneller te bekijken of middelen voor opname in het basispakket in aanmerking komen. Tijdens een DAP-traject heeft het Clean Team een rol in de prijsonderhandelingen. Het Clean Team onderhandelt met de fabrikant over de prijs van het geneesmiddel die gaat gelden in de 2e fase van het DAP traject. Meer informatie over DAP kunt u hier lezen op de website van de NVMO.
 • Meer info over ODAP (Orphan Drug Access Protocol)
  Het doel van Orphan Drug Access Protocol (ODAP) is om nieuwe, veelbelovende, niet-oncologische weesgeneesmiddelen sneller beschikbaar te maken voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs gecombineerd met een beoordeling van effectiviteit (in de praktijk). Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars verkennen hiervoor, in samenwerking met Zorginstituut Nederland, een nieuwe toegangsroute. Het gaat om een zeer kleine categorie weesgeneesmiddelen (enkele per jaar) die de zorgverzekeraars toetsen aan het criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’. Meer informatie over ODAP kunt u hier lezen op de website van MedicijnvoordeMaatschappij, het loket voor alle ODAP trajecten.
  Tijdens een ODAP traject heeft het Clean Team een rol in de prijsonderhandelingen.