Regiomonitor (Regionale capaciteitsplannen)

In de regionale capaciteitsplannen staat een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. Zorgkantoren hebben dit voor alle regio’s in Nederland in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat in 2040 ruim 120.000 meer ouderen zorg nodig hebben dan het huidige aantal beschikbare plekken.

Aan de regiomonitors kunnen geen rechten worden ontleend.
Meer over onze plannen