Hulp bij steunkousen aantrekken

Wijkverpleging levert ondersteunende verzorging en verpleging bij ouderen, kortdurende palliatieve zorg, zorg aan thuiswonende chronisch zieke kinderen en hooggespecialiseerde technische zorg.

Voor wijkverpleging is geen verwijzing van de huisarts nodig. Een verzekerde kan zelf contact opnemen met een zorgaanbieder op het moment dat dat nodig is. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met de verzekerde welke zorg nodig is en wie de zorg moet leveren (indicatiestelling). De wijkverpleegkundige gebruikt bij de indicatiestelling de normen en uitgangspunten van de beroepsgroep.

Bron en meer informatie: Zorginstituut Nederland.

Informatie over kwaliteit van zorg binnen de wijkverpleging.

Informatie over de coronaregelingen voor wijkverpleging. GRZ en ELV.

Gerelateerde publicaties

Eerstelijns­zorg PDF

Casemanagement Dementie – uniforme tekst

Download publicatie Casemanagement Dementie – uniforme tekst
Eerstelijns­zorg PDF

Gezamenlijke inkooptekst inzet van helpenden en ander personeel

Download publicatie Gezamenlijke inkooptekst inzet van helpenden en ander personeel
Eerstelijns­zorg PDF

Landelijk aanvraagformulier niet-bewezen thuiszorgtechnologie wijkverpleging

Download publicatie Landelijk aanvraagformulier niet-bewezen thuiszorgtechnologie wijkverpleging
Eerstelijns­zorg PDF

Wijkverpleging – Algemene bepalingen en Uniforme decalatieparagraaf

Eerstelijns­zorg PDF

Werkwijzer verpleging en verzorging in de thuissituatie

Download publicatie Werkwijzer verpleging en verzorging in de thuissituatie