Keto/hydroxyanalogen apotheekinstructieKeto/hydroxyanalogen artsenverklaringMavacamtem apotheekinstructieMavacamtem artsenverklaringBempedionezuur – ezetimib apotheekinstructieBempedoinezuur – ezetimib artsenverklaringCannabidiol apotheekinstructieCannabidiol artsenverklaringFenfluramine apotheekinstructieFenfluramine artsenverklaringTezepelumabTezepelumabSolriamfetol artsenverklaringSolriamfetol apotheekinstructieRisdiplam artsenverklaringEmpagliflozine artsenverklaringEmpagliflozine apotheekinstructieFostemsavir – Lenacapavir artsenverklaringFostemsavir – Lenacapavir apotheekinstructieRisdiplam apotheekinstructieLumacaftor-Ivacaftor artsenverklaringFlowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren EmpagliflozineQA vergoeding farmacotherapie in de behandeling van overgewicht en obesitasAlirocumab apotheekinstructieEvolocumab apotheekinstructieBempedoinezuur apotheekinstructieGebruikershandleiding dieetpreparaten bij de indicatie voedselallergieAlirocumab artsenverklaringInclisiran artsenverklaringInclisiran apotheekinstructieFlowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren CanagliflozineCanagliflozine bij zeer hoog risico op hart- en vaatziekten artsenverklaringAtaluren apotheekinstructieGLP-1-agonist lixisenatide of tirzepatide ApotheekinstructieGLP-1-agonist lixisenatie of tirzepatide met basale insuline ApotheekinstructieGLP-1-agonist lixisenatide of tirzepatide ArtsenverklaringGLP-1-agonist lixisenatide of tirzepatide met basale insuline ArtsenverklaringIcosapent-ethyl artsenverklaringIcosapent-ethyl apotheekinstructieSacubitril en valsartan artsenverklaringSacubitril en valsartan apotheekinstructieNatalizumab apotheekinstructieNatalizumab artsenverklaringVericiguat apotheekinstructieBempedoinezuur artsenverklaringPegcetacoplan artsenverklaringPegcetacoplan apotheekinstructieOzanimod apotheekinstructiePaxlovid -nirmatrelvir en Ritonavir apotheekinstructiePaxlovid -nirmatrelvir en Ritonavir artsenverklaringSaxenda – liraglutide artsenverklaringSaxenda – liraglutide apotheekinstructieSiponimod apotheekinstructieSiponimod artsenverklaringTezacaftor – ivacaftor artsenverklaringTezacaftor – ivacaftor apotheekinstructieSitagliptine apotheekinstructieSetmelanotide apotheekinstructieTezacaftor – Ivacaftor – Elexacaftor artsenverklaringTezacaftor – Ivacaftor – Elexacaftor apotheekinstructieSildenafil – Tadalafil artsenverklaringSildenafil – Tadalafil apotheekinstructieSaxaglipine apotheekinstructieTicagrelor artsenverklaringTicagrelor apotheekinstructieTriëntine apotheekinstructieVaricella-zostervaccin artsenverklaringVaricella-zostervaccin apotheekinstructieVildagliptine apotheekinstructieZelfzorggeneesmiddelen apotheekinstructieOfatumumab apotheekinstructieOfatumumab artsenverklaringMysimba – bupropion en naltrexon apotheekinstructieMysimba – bupropion en naltrexon artsenverklaringMiglustat apotheekinstructieMiglustat artsenverklaringMetreleptine apotheekinstructieMaagzuurremmers apotheekinstructieLumacaftor-ivacaftor apotheekinstructieLinagliptine apotheekinstructieLevomepromazine apotheekinstructieIvacaftor apotheekinstructieIvacaftor artsenverklaringIdebenon apotheekinstructieFlowchart ter verduidelijking van aanspraak en formulieren GLP-agonisten (exenatide, dulaglutide, semaglutide, lixisenatide en liraglutide)GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline apotheekinstructie (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline artsenverklaring (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)GLP-1 agonist ZONDER insuline apotheekinstructie (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)GLP-1 agonist ZONDER insuline artsenverklaring (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)Finerenon artsenverklaringFinerenon apotheekinstructieEverolimus apotheekinstructieErtugliflozine apotheekinstructieEvolocumab artsenverklaringEmtricitabine -Tenofovirdisoproxil apotheekinstructieVerklaring dieetpreparatenDieetpreparaat apotheekinstructieFlowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren DapagliflozineDapagliflozine (AV) bij chronisch HF/zeer hoog risico op HVZ/chronische nierschadeDapagliflozine (AI) bij chronisch HF/zeer hoog risico op HVZ/chronische nierschadeDapagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructieCladribine apotheekinstructieCGRP-Remmers artsenverklaring (erenumab, fremanezumab, galcanezumab)CGRP-Remmers apotheekinstructie (erenumab, fremanezumab, galcanezumab)Canagliflozine bij zeer hoog risico op hart- en vaatziekten apotheekinstructieCanagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructieBenzodiazepinereceptor-agonist apotheekinstructieAsfotase alfa artsenverklaringAsfotase alfa apotheekinstructieAtaluren artsenverklaring