Meclozine – Pyridoxine apotheekinstructieEmpagliflozine (AI) bij chronisch hartfalen of zeer hoog risico op hart- en vaatziektenAlirocumab apotheekinstructieEvolocumab apotheekinstructieBempedoinezuur apotheekinstructieFenfluramina apotheekinstructieInclisiran apotheekinstructieAtaluren apotheekinstructieGLP-1-agonist lixisenatide of tirzepatide ApotheekinstructieGLP-1-agonist lixisenatie of tirzepatide met basale insuline ApotheekinstructieIcosapent-ethyl apotheekinstructieSacubitril en valsartan apotheekinstructieNatalizumab apotheekinstructieVericiguat apotheekinstructiePegcetacoplan apotheekinstructieOzanimod apotheekinstructiePaxlovid -nirmatrelvir en Ritonavir apotheekinstructieSaxenda – liraglutide apotheekinstructieSiponimod apotheekinstructieTezacaftor – ivacaftor apotheekinstructieSitagliptine apotheekinstructieSetmelanotide apotheekinstructieTezacaftor – Ivacaftor – Elexacaftor apotheekinstructieSolriamfetol apotheekinstructieSildenafil – Tadalafil apotheekinstructieSaxaglipine apotheekinstructieTicagrelor apotheekinstructieTriëntine apotheekinstructieVaricella-zostervaccin apotheekinstructieVildagliptine apotheekinstructieZelfzorggeneesmiddelen apotheekinstructieOfatumumab apotheekinstructieNatpar parathyriod hormoon apotheekinstructieMysimba – bupropion en naltrexon apotheekinstructieMiglustat apotheekinstructieMetreleptine apotheekinstructieMaagzuurremmers apotheekinstructieLumacaftor-ivacaftor apotheekinstructieLinagliptine apotheekinstructieLevomepromazine apotheekinstructieIvacaftor apotheekinstructieIdebenon apotheekinstructieGLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline apotheekinstructie (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)GLP-1 agonist ZONDER insuline apotheekinstructie (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)Fostemsavir – Lenacapavir apotheekinstructieFingolimod apotheekinstructieFinerenon apotheekinstructieEverolimus apotheekinstructieErtugliflozine apotheekinstructieEmtricitabine -Tenofovirdisoproxil apotheekinstructieDieetpreparaat apotheekinstructieDapagliflozine (AI) bij chronisch HF/zeer hoog risico op HVZ/chronische nierschadeDapagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructieCladribine apotheekinstructieCGRP-Remmers apotheekinstructie (erenumab, fremanezumab, galcanezumab)Canagliflozine bij zeer hoog risico op hart- en vaatziekten apotheekinstructieCanagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructieBenzodiazepinereceptor-agonist apotheekinstructieAsfotase alfa apotheekinstructieCannabidiol apotheekinstructie