Flowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren DapagliflozineDapagliflozine (AV) bij chronisch HF/zeer hoog risico op HVZ/chronische nierschadeDapagliflozine (AI) bij chronisch HF/zeer hoog risico op HVZ/chronische nierschadeDapagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructie