Voorwaarden voor eigen digitale formulieren declaraties apothekersKeto/hydroxyanalogen apotheekinstructieKeto/hydroxyanalogen artsenverklaringMavacamtem apotheekinstructieMavacamtem artsenverklaring1. Moet ik een formulier gebruiken? Tabel bijlage 2Bempedionezuur – ezetimib apotheekinstructieBempedoinezuur – ezetimib artsenverklaringArtsenverklaring per direct aangepast voor bestaande patiënten empagliflozine (Jardiance®)Cannabidiol apotheekinstructieCannabidiol artsenverklaringFenfluramine apotheekinstructieFenfluramine artsenverklaringTezepelumabTezepelumabSolriamfetol artsenverklaringSolriamfetol apotheekinstructieRisdiplam artsenverklaringEmpagliflozine artsenverklaringEmpagliflozine apotheekinstructieFostemsavir – Lenacapavir artsenverklaringFostemsavir – Lenacapavir apotheekinstructieRisdiplam apotheekinstructieLumacaftor-Ivacaftor artsenverklaringFlowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren EmpagliflozineQA vergoeding farmacotherapie in de behandeling van overgewicht en obesitasAlirocumab apotheekinstructieEvolocumab apotheekinstructieBempedoinezuur apotheekinstructieGebruikershandleiding dieetpreparaten bij de indicatie voedselallergieHandleiding FAQ dieetpreparatenAangepaste gebruikshandleiding dieetpreparaten per 1 januari 2024Alirocumab artsenverklaringInclisiran artsenverklaringInclisiran apotheekinstructieVergoeding apotheekbereidingen 2024 bekendMinieme aanpassing artsenverklaring sacubitril/valsartan (Entresto®) per 1 november 20237. Overige vragen6. Zijn de formulieren actueel?5. Hoe kun je zien of er een formulier moet worden ingevuld?4. Welke taak hebben zorgverzekeraars? Waarom zijn er formulieren voor geneesmiddelen?3. Ik heb een vraag over een middel en/of over een formulier. Waar kan ik deze stellen?2. Wie bepaalt of een geneesmiddel op Bijlage 2 komt en onder welke voorwaarden?Flowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren CanagliflozineCanagliflozine bij zeer hoog risico op hart- en vaatziekten artsenverklaringAtaluren apotheekinstructieGLP-1-agonist lixisenatide of tirzepatide ApotheekinstructieGLP-1-agonist lixisenatie of tirzepatide met basale insuline ApotheekinstructieGLP-1-agonist lixisenatide of tirzepatide ArtsenverklaringGLP-1-agonist lixisenatide of tirzepatide met basale insuline ArtsenverklaringIcosapent-ethyl artsenverklaringIcosapent-ethyl apotheekinstructieSacubitril en valsartan artsenverklaringSacubitril en valsartan apotheekinstructieNatalizumab apotheekinstructieNatalizumab artsenverklaringVericiguat apotheekinstructieBempedoinezuur artsenverklaringPegcetacoplan artsenverklaringPegcetacoplan apotheekinstructieOzanimod apotheekinstructiePaxlovid -nirmatrelvir en Ritonavir apotheekinstructiePaxlovid -nirmatrelvir en Ritonavir artsenverklaringSaxenda – liraglutide artsenverklaringSaxenda – liraglutide apotheekinstructieSiponimod apotheekinstructieSiponimod artsenverklaringTezacaftor – ivacaftor artsenverklaringTezacaftor – ivacaftor apotheekinstructieSitagliptine apotheekinstructieSetmelanotide apotheekinstructieTezacaftor – Ivacaftor – Elexacaftor artsenverklaringTezacaftor – Ivacaftor – Elexacaftor apotheekinstructieSildenafil – Tadalafil artsenverklaringSildenafil – Tadalafil apotheekinstructieSaxaglipine apotheekinstructieTicagrelor artsenverklaringTicagrelor apotheekinstructieTriëntine apotheekinstructieVaricella-zostervaccin artsenverklaringVaricella-zostervaccin apotheekinstructieVildagliptine apotheekinstructieZelfzorggeneesmiddelen apotheekinstructieOfatumumab apotheekinstructieOfatumumab artsenverklaringMysimba – bupropion en naltrexon apotheekinstructieMysimba – bupropion en naltrexon artsenverklaringMiglustat apotheekinstructieMiglustat artsenverklaringMetreleptine apotheekinstructieMaagzuurremmers apotheekinstructieLumacaftor-ivacaftor apotheekinstructieLinagliptine apotheekinstructieLevomepromazine apotheekinstructieIvacaftor apotheekinstructieIvacaftor artsenverklaringIdebenon apotheekinstructieFlowchart ter verduidelijking van aanspraak en formulieren GLP-agonisten (exenatide, dulaglutide, semaglutide, lixisenatide en liraglutide)GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline apotheekinstructie (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline artsenverklaring (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)GLP-1 agonist ZONDER insuline apotheekinstructie (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)GLP-1 agonist ZONDER insuline artsenverklaring (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)Finerenon artsenverklaringFinerenon apotheekinstructieEverolimus apotheekinstructieErtugliflozine apotheekinstructieEvolocumab artsenverklaringEmtricitabine -Tenofovirdisoproxil apotheekinstructieVerklaring dieetpreparatenDieetpreparaat apotheekinstructieFlowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren DapagliflozineDapagliflozine (AV) bij chronisch HF/zeer hoog risico op HVZ/chronische nierschadeDapagliflozine (AI) bij chronisch HF/zeer hoog risico op HVZ/chronische nierschadeDapagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructieCladribine apotheekinstructieCGRP-Remmers artsenverklaring (erenumab, fremanezumab, galcanezumab)CGRP-Remmers apotheekinstructie (erenumab, fremanezumab, galcanezumab)Canagliflozine bij zeer hoog risico op hart- en vaatziekten apotheekinstructieCanagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructieBenzodiazepinereceptor-agonist apotheekinstructieAsfotase alfa artsenverklaringAsfotase alfa apotheekinstructieAtaluren artsenverklaring