1. Moet ik een formulier gebruiken? Tabel bijlage 2QA vergoeding farmacotherapie in de behandeling van overgewicht en obesitas7. Overige vragen6. Zijn de formulieren actueel?5. Hoe kun je zien of er een formulier moet worden ingevuld?4. Welke taak hebben zorgverzekeraars? Waarom zijn er formulieren voor geneesmiddelen?3. Ik heb een vraag over een middel en/of over een formulier. Waar kan ik deze stellen?2. Wie bepaalt of een geneesmiddel op Bijlage 2 komt en onder welke voorwaarden?