Bij elke zorgverzekeraar zijn medewerkers verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het terrein van fraudebeheersing en voor het uitvoeren van fraudeonderzoek. Om de professionaliteit te waarborgen, hebben zorgverzekeraars in samenwerking met SPV de opleiding Fraudebeheersing in de zorg ontwikkeld. De opleiding is gericht op de coördinatoren fraudebeheersing en de fraudeonderzoekers. Daarnaast zijn er ook fraudecontactpersonen op diverse plaatsen in de organisatie met een extra alertheid voor het signaleren van fraudevermoedens. Voor hen is ook een cursus ontwikkeld, zodat zij hun signalerende rol voor mogelijke fraudegevallen nog beter kunnen vervullen. Deze cursus wordt binnen de zorgverzekeraars zelf op een passende manier aangeboden aan het eigen personeel.

De opleiding fraudebeheersing in de zorg is erkend door het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF). Het certificaat voor de opleiding geeft recht op inschrijving in het RCF. Voor het onderhoud op de opleiding is een redactiegroep in het leven geroepen, waarmee geborgd wordt dat de opleiding steeds aansluit bij de actualiteit.
Meer informatie over de opleiding fraudebeheersing is te vinden op de website van SPV.