Iemand kijkt op smartphone en heeft papier op de schoot

Vakkennis geborgd via verplichte Wft-module Zorgverzekering

Op 1 januari 2014 zijn nieuwe vakbekwaamheidseisen van kracht geworden binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wijzigingen hebben ook consequenties voor de zorgverzekeraars. Alle medewerkers bij zorgverzekeraars die volgens de definitie van de Wft als adviseur werkzaam zijn, moeten over het nieuwe Wft-diploma Adviseur Zorgverzekering beschikken.

Met de nieuwe Wft-eisen zijn de bestaande vakopleidingen van de zorgverzekeraars vervallen. De vakopleidingen (Klantadvisering, Polisbeheer en Aanspraken) zijn wel gelijkgesteld aan de nieuwe Wft-module Zorgverzekering. De Wft bepaalt dat elke diplomahouder periodiek een PE-examen moet behalen om zijn Wft-diploma geldig te houden. PE staat voor Permanente Educatie. Iedere zorgverzekeraar is zelf verantwoordelijk voor het opleiden van zijn medewerkers. De zorgverzekeraar kan de opleiding tot Adviseur Zorgverzekeraar zelf organiseren, maar medewerkers kunnen de opleiding ook volgen bij opleidingsorganisaties. Het examen vindt plaats via het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).