Woordvoering

Voor vragen over het zorgstelsel, medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg. Dorien is afwezig op woensdag.

Dorien de Landtsheer

06 25 11 97 44

Voor vragen over eerstelijnszorg (huisartsen, paramedi, farmacie en wijkverpleging), digitale zorg, persoonsgebonden budget en dure geneesmiddelen. Gerrie is afwezig op vrijdag.

Voor vragen over schade- en levensverzekeringen kan contact worden opgenomen met het Verbond van Verzekeraars.