Reageer uiterlijk op: 28-06-2024

Ervaren adviseur, programmamanager integrale ouderenzorg

Wij zoeken iemand met ruime ervaring voor de functie Beleidsadviseur integrale ouderenzorg.

Man zit aan tafel en lacht

Het maatschappelijk perspectief op ouder worden verandert. We blijven langer vitaal en willen regie houden op ons leven. We zijn digitaal vaardiger en kiezen waar we wonen, hoe we leven en welke ondersteuning en zorg we nodig hebben. Daarnaast stijgt het aantal ouderen. De zorgvraag groeit en zorgpersoneel en geschikte woningen zijn schaars. Dit vraagt om het verleggen van grenzen in het denken en doen van iedereen: voor ouderen en hun naasten, voor zorgaanbieders en overheid (lokaal, regionaal en landelijk) én voor ons als zorgverzekeraars en zorgkantoren. De zorg moet aansluiten op het veranderende perspectief met meer eigen regie en eigen verantwoordelijkheid voor ouderen en tegelijkertijd toegankelijk en betaalbaar blijven.

Ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het WOZO, dat door alle belangrijke stakeholders in de zorg is gesloten, is een ‘call for urgence’: de zorg moet transformeren! Ouderenzorg is daarbij 1 van de meest urgente thema’s voor transformatie, blijkt ook uit de regioplannen die onlangs zijn opgeleverd. Dat betekent werk aan de winkel! Reden voor ZN om ouderenzorg als 1 van hun Strategische thema’s te benoemen en hun formatie daarom op dit thema uit te breiden. En wel vanuit een integrale aanvliegroute. Onze ouderen denken nu eenmaal niet in schotten, die willen -van vitaal tot kwetsbaar- de zorg krijgen die nodig is, of dit nu vanuit de WMO, de ZVW of de WLZ zit.

Dat is een uitdagende opdracht, die vraagt om verbindende vaardigheden op zowel bestuurlijk als operationeel niveau, om grensverleggend denken, om veranderkracht, en tegelijkertijd om slagvaardigheid, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.

Om daar adequaat invulling aan te kunnen geven zijn wij op zoek naar een ervaren beleidsadviseur met minimaal 8 jaar werkervaring in de zorg. Omdat er voor ouderenzorg ook een belangrijke link ligt met het sociaal domein is kennis van het sociaal domein een belangrijke pré.

De functie is overstijgend, je “thuisteam” bevindt zich in team Eerste Lijn.

Je (dagelijkse) werkzaamheden:

 • Je stelt (beleids)notities op, adviseert/ondersteunt de verschillende overleggen met stakeholders. Een voorbeeld hiervan is het overleg met VWS, VNG, NZa, Patientenfederatie of Actiz.
 • Je bereidt bestuurlijk overleg voor van diverse stakeholders. Je gesprekspartners hierbij bevinden zich doorgaans op bestuurlijk danwel managementniveau.
 • Ouderenzorg is een breed en integraal thema, dat bij vrijwel alle zorgsoorten in beeld is. Jouw rol is om via een goede wisselwerking met de leden en de beleidsadviseurs van de verschillende zorgsoorten een helder beeld te hebben van alle initiatieven en de samenhang te borgen. Je werkt nauw samen met leden en collega’s van huisartsenzorg, wijkverpleging, WLZ Ouderenzorg, collega’s die zich bezighouden met een financiele doorvertaling én met de collega’s die zich bezighouden met regio- en transformatieplannen. Jij bent degene die daarbij een coordinerende rol heeft.
 • Je houdt de politieke ontwikkelen nauw in de gaten en anticipeert daarop.
 • De focus ligt op het vertalen van de visie op Ouderenzorg naar een strategische werkagenda. Hier zijn we al mee gestart, maar deze behoeft nog verdere uitwerking en aanpassing, ook gezien de politieke dynamiek. Jouw rol is om samen met de leden feeling te houden met de praktijk en deze ervaringen door te vertalen naar gewenste acties op landelijke schaal.
 • Je onderhoudt contacten binnen je eigen netwerk. Je hebt oog voor de brede strategische ontwikkelingen binnen ZN en verbindt waar nodig de aandachtsgebieden van het team met de andere teams.
 • Grenzen verleggen in denken en doen gaat verder dan beleid maken: de financiele en operationele impact is daarbij vaak groot. Fact-based handelen is daarom essentieel. Jij bent in staat om de juiste impactanalyse te (laten) opstellen en staat boven de materie.
 • Binnen ZN en bij de leden is veel kennis en expertise aanwezig. Jij bent in staat deze aan elkaar te verbinden en om te zetten in daadwerkelijke acties en gedragen voorstellen richting de leden.
 • Naast deze integrale rol zullen ook aanpalende dossiers bij jou belegd worden. Denk aan dossiers als zorgcoordinatie, dementiezorg en palliatieve zorg.

 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren adviseur, programmamanager met minimaal 8 jaar relevante werkervaring als strateeg binnen het werkveld van de zorg.

Je werkt samen met de leden (veelal op bestuurlijk/directieniveau van zorgverzekeraars) en met de vele vertegenwoordigers van zorgaanbieders, beroepsgroepen, patiënten, consumenten en overheid, ook veelal op bestuurlijk niveau. Dat vraagt om veranderkracht, diplomatie, verbinding, humor, lef, durf en doorzettingsvermogen. Daarnaast is het belangrijk dat jij naast strategische inhoud ook oog hebt voor (financiele en operationele) gevolgen van nieuw beleid. Je vindt het leuk op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Je stemt af met onder andere management en directie van zowel ZN als leden.

 

Wat heb je verder in huis?

 • Je kunt in deze functie een beroep doen op veel van je competenties.
 • Je bent een positief ingesteld persoon, verbindend, een teamplayer en kunt met tact en humor handig acteren op elk niveau.
 • Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en hierin kunnen denken en handelen.
 • Zo ben je bedreven in het beïnvloeden van strategische beleidsvorming in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en in stakeholdermanagement.
 • Vanuit je daadkrachtige houding ben je in staat afgewogen besluiten te nemen en deze een vervolg te geven.
 • Je hebt kennis en ervaring met veranderkunde met name op het gebied van gedragsverandering.
 • Je hebt een goed ontwikkeld abstract analytisch vermogen en weet complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen grote integrale complexe programma’s en projecten.
 • Je hebt een heldere overstijgende visie op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, zowel op inhoud alsook op de organisatie ervan.
 • Je hebt een hoog ambitieniveau, met aantoonbare drive om kwaliteit van zorg voor de patiënt/verzekerde, vanuit de rol van verzekeraars in het zorgstelsel, te verankeren en verbeteren.

Deze hardskills breng jij mee

 • Academisch werk/denkniveau.
 • Kennis van zorginkoop.
 • Vlotte communicatiestijl, bedreven in het geven van mondelinge presentaties op bestuursniveau en in het maken van piramidaal opgebouwde heldere verhaallijnen en visuals in Power Point.
 • Omdat we ons beleid zoveel mogelijk baseren op trends, analyses en objectieve data, is het een pré als je je betoog goed kunt onderbouwen met (Vektis-)data en je kwalitatieve en kwantitatieve data handig kunt combineren en vaardig om kunt zetten in bruikbare en leesbare informatie.

Team 1e lijn

Je valt onder team 1e lijn en werkt teamoverstijgend veel samen met de teams WLZ, Stelsel en MSZ. Het team 1e lijn (bestaat uit 12 (senior)beleidsadviseurs) werkt in nauwe samenwerking met de leden vanuit een (strategische) lange termijnvisie op zowel de inhoud als het proces binnen de driehoek kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van passende zorg. Het team werkt in kwartaalcycli naar resultaten toe. Het is bij ZN gebruikelijk dat kennis en kwaliteiten van beleidsadviseurs flexibel inzetbaar zijn. Ook jij kunt daarom ingezet worden op andere beleidsterreinen binnen de organisatie.

Wie zijn wij?

De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt zorgverzekeraars en zorgkantoren en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met haar leden werkt ze aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden.

ZN zoekt en heeft intensieve samenwerking met o.a. patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. ZN ondersteunt zorgverzekeraars door hun belangen effectief te behartigen met collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. ZN staat midden in het debat over de ontwikkeling, verbetering en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin een belangrijke rol. De kernwaarden ‘verbinden, vertrouwen en vernieuwen’ zijn belangrijk voor ZN en haar ruim 100 medewerkers. De cultuur is zeer collegiaal, informeel, gedreven en plezierig. Hier lees je de meer over de ambities van ZN voor de komende jaren.

Ons aanbod

 • Het gaat bij deze vacature om in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar. voor 36 uur per week. Bij goed functioneren is op termijn een dienstverband voor onbepaalde tijd mogelijk.
 • Wij bieden een collegiale, informele en dynamische en hybride werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen vanuit ons moderne, transparante gebouw in het groen aan de rand van Zeist. Ons kantoorpand is goed bereikbaar met auto en OV. Er is een platte organisatiestructuur en de lijnen zijn kort.Een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een meerkeuzesysteem om daar voor een deel zelf invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een goede pensioen- en reiskostenregeling en minimaal 24,5 vakantiedagen. Een salaris tussen € 4.524 tot € 7.018 bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van je ervaring.
 • Er zijn ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Wij werken hybride, je kunt thuis werken en jouw collega’s ontmoeten in ons moderne kantoorpand om samen te werken, te brainstormen en voor creatieve processen.

Hebben we je interesse gewekt?

Wil jij als beleidsadviseur aan de slag bij Zorgverzekeraars Nederland? Stuur ons dan uiterlijk vrijdag 28 juni 2024 een motivatie met CV via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Peter de Braal (senior beleidsadviseur team 1e lijn) bereikbaar via 06-50692022 of Caroline Mulderij (MT lid ZN en verantwoordelijk voor 1e lijn, GGZ en WLZ), bereikbaar via 06-43066538

Voor algemene informatie over de vacature kun je terecht bij ons team HRM via nummer (030) 698 82 88 of per mail via hrm@zn.nl.

Goed om te weten

Als onderdeel van de selectie vragen we een online test in te vullen of om een op de functiegerichte assessment te doen.

Solliciteren?

Doe dit uiterlijk vrijdag 28 juni 2024 via onderstaande button; voeg jouw motivatie en CV toe.

 

Zorgverzekeraars Nederland zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie