Langdurige zorg

De Gesprekstafette: Wout Adema in gesprek over de ouder wordende samenleving

De ouder wordende samenleving is een groot maatschappelijk vraagstuk. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt zelfs met 200 procent, tot circa 340.000 in 2040. Deze demografische ontwikkelingen in combinatie met onder andere een groeiend personeelstekort en een voortdurend toenemende zorgzwaarte dwingen de samenleving tot nieuwe, fundamentele keuzes.

Als Zorgverzekeraars Nederland spelen we hier een rol in, om goede ouderenzorg nu en in de toekomst beschikbaar te houden voor wie dit nodig heeft. Daarom vindt ZN het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Wout Adema, directeur zorg van ZN, is daarom in gesprek gegaan met presentatrice Eva van Zelm in de Gesprekstafette.

De Gesprekstafette

In de Gesprekstafette worden betrokken partijen binnen en buiten de zorg met elkaar verbonden. In het gesprek doet Adema een beroep op de samenleving. “Zo zorgen we er met elkaar voor dat de zorg beschikbaar blijft voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Als organisatie spelen we een rol in het meedenken over hoe we zorg efficiënt kunnen inzetten en sturen we erop dat we met elkaar de juiste keuzes maken.’’

Met dit gesprek willen wij onze visie delen op de ouder wordende samenleving en andere organisaties uitdagen om ook hierover na te denken. Het doel van de Gesprekstafette is dan ook dat elke organisatie het stokje doorgeeft aan de volgende organisatie door een relevante vraag te stellen in het kader van de ouder wordende samenleving. Daarom stelde we aan Aedes ook de volgende vraag: Waarom bouwen we niet alle woningen levensloopbestendig en dus voor alle doelgroepen? Op deze manier wonen we straks allemaal op een plek waar we goed oud kunnen worden.

Deze en andere afleveringen van de Gesprekstafette zijn te zien op deze webpagina: Gesprekstafette | ActiZ.
De Gesprekstafette is onderdeel van Praat Vandaag Over Morgen, een campagne waarmee we het gesprek met de samenleving voeren over de toekomst van het ouder worden.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten