Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

De partijen die zich inzetten voor wijkverpleging zien dat de groep mensen die langer thuis woont en ondersteuning of zorg nodig heeft, groeit. Voor hen blijft het nodig een passend aanbod van zorg of ondersteuning te organiseren, of dat nu vanuit de Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige zorg (Wlz) is.

In totaal werd in 2023 ruim 3 miljard euro uitgegeven aan wijkverpleging. Uit de begroting van het ministerie van VWS bleek dat er nog ruim 800 miljoen euro meer was gereserveerd dan er werd besteed. Om dit geld – dat wel bedoeld was om de zorg voor mensen thuis te versterken – ook daarvoor te benutten, roepen de zorgpartijen het ministerie van VWS op om over domeinen en schotten heen te denken en het geld dáár in te zetten waar het zorg en ondersteuning voor mensen thuis daadwerkelijk ondersteunt. Partijen gaan daarom graag op korte termijn met de minister in gesprek over de wijze waarop zij besteding van deze middelen zien: zowel binnen de wijkverpleging als domeinoverstijgend.

Groeiende groep mensen krijgt zorg thuis
In totaal ontvangen ruim 2 miljoen mensen in Nederland een vorm van ondersteuning of zorg thuis. Het varieert van hulp bij het huishouden (vanuit de Wmo) tot wondzorg of andere vormen van wijkverpleging, tot zorg door de specialist ouderengeneeskunde (beiden vanuit Zvw) tot langdurige zorg thuis (Wlz). Al is het begrote budget voor wijkverpleging in 2023 niet helemaal besteed, het geld voor de wijkverpleging moet via zorgkantoren, zorgverzekeraars of gemeenten toch terecht komen bij het vergroten van de mogelijkheden om thuis passende zorg of ondersteuning te krijgen.

Dit sluit volgens de zorgpartijen ook aan bij de intentie van het Integraal Zorgakkoord, van waaruit domeinoverstijgend aan toekomstbestendige zorg wordt gewerkt. Eén van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord is ook om meer zorg vanuit de eerstelijn te bieden en  het voorkomen van (onnodige) zorg centraal te stellen. Een bredere inzet van deze middelen ondersteunt dit.

Versterking wijkverpleging
Er zijn diverse mogelijke verklaringen voor de onderbesteding: de wijkverpleging levert steeds meer passende zorg door onder andere de inzet van thuiszorgtechnologie en hulpmiddelen en goede samenwerking met het sociaal domein. De partijen analyseren met elkaar de oorzaken om zo te leren wat nodig is voor verdere versterking van de wijkverpleging.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten