Overstapcijfer 2024 lager dan 2023 en gelijk aan overstapcijfers voor 2023

6,5% van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit een voorlopige analyse door Vektis van cijfers van alle zorgverzekeraars. (bron Vektis)

In 2023 kwam het definitieve percentage uit op 8,2% en was daarmee opvallend hoger dan in voorgaande jaren. Dit jaar sluit het percentage aan bij het beeld van de jaren voor 2023. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%. Op basis van de afgelopen zeven overstapseizoenen heeft Vektis de verwachting dat het uiteindelijke overstappercentage van 2024 tussen 6,6 en 7,1% zal liggen.

Verklaring ZN
ZN verklaart het hogere overstapcijfer van 2023 doordat vorig jaar een aantal specifieke omstandigheden speelden, zoals het vervallen van de collectiviteitskorting en de inflatie met hoge energieprijzen een grote(re) rol speelde. Dit jaar is het overstapcijfer weer op het niveau van voorgaande jaren.

Definitieve overstapcijfer
Het definitieve overstapcijfer wordt eind januari gepubliceerd. Verzekerden konden tot en met 31 december 2023 hun zorgverzekering opzeggen en hebben tot 1 februari 2024 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast zijn nog niet alle wijzigingen verwerkt door de zorgverzekeraars.

Overstappen
Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodragers). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper.

Compleet beeld overstapseizoen 2024 in april
Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers in de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Daarin is ook inzichtelijk voor welke zorgverzekering, aanvullende verzekeringen en de hoogte van het eigen risico de verzekerden hebben gekozen. Kijk hier voor de uitgave van vorig jaar.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten