Overstapcijfer 2024 lager dan 2023 en gelijk aan overstapcijfers voor 2023

6,5% van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit een voorlopige analyse door Vektis van cijfers van alle zorgverzekeraars. (bron Vektis)

In 2023 kwam het definitieve percentage uit op 8,2% en was daarmee opvallend hoger dan in voorgaande jaren. Dit jaar sluit het percentage aan bij het beeld van de jaren voor 2023. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%. Op basis van de afgelopen zeven overstapseizoenen heeft Vektis de verwachting dat het uiteindelijke overstappercentage van 2024 tussen 6,6 en 7,1% zal liggen.

Verklaring ZN
ZN verklaart het hogere overstapcijfer van 2023 doordat vorig jaar een aantal specifieke omstandigheden speelden, zoals het vervallen van de collectiviteitskorting en de inflatie met hoge energieprijzen een grote(re) rol speelde. Dit jaar is het overstapcijfer weer op het niveau van voorgaande jaren.

Definitieve overstapcijfer
Het definitieve overstapcijfer wordt eind januari gepubliceerd. Verzekerden konden tot en met 31 december 2023 hun zorgverzekering opzeggen en hebben tot 1 februari 2024 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast zijn nog niet alle wijzigingen verwerkt door de zorgverzekeraars.

Overstappen
Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodragers). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper.

Compleet beeld overstapseizoen 2024 in april
Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers in de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Daarin is ook inzichtelijk voor welke zorgverzekering, aanvullende verzekeringen en de hoogte van het eigen risico de verzekerden hebben gekozen. Kijk hier voor de uitgave van vorig jaar.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten