Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak kort geding inkoop gehandicaptenzorg

Vandaag deed de rechter uitspraak in het kort geding dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Het kort geding ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter bepaalde dat zorgkantoren hun inkoopbeleid niet hoeven aan te passen. De zorgkantoren herkennen zich in de uitspraak van de rechter.

Gehandicapt meisje en moeder

De zorgkantoren begrijpen de zorgen van de aanbieders. Zij zien dat er een moeilijke opgave ligt. De vraag naar zorg neemt toe, net als de personeelstekorten. In de gehandicaptenzorg neemt bovendien de complexiteit van de zorgvraag toe. Er is een landelijke transformatie nodig om de langdurige zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Dat maakt de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgkantoren belangrijker dan ooit.
Met zorgaanbieders in de regio zijn de zorgkantoren dan ook continu in gesprek om de transformatie samen tot stand te brengen.

Zorgkantoren organiseren langdurige zorg

Zorgkantoren voeren in opdracht van het ministerie van VWS de Wet langdurige zorg uit. Ze zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de langdurige zorg voor cliënten in hun werkgebied bij zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en langdurige ggz en doen dat met een door VWS vastgesteld budget dat regionaal wordt verdeeld. Binnen de financiële kaders die VWS opstelt, realiseren zorgkantoren hun regionale doelstellingen.

* CZ, Menzis, Salland, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

**Zorgkantoor Menzis moet van de rechter in hun inkoopbeleid twee aanpassingen aanbrengen. Dit wordt door zorgkantoor Menzis opgepakt.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten