Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak kort geding inkoop gehandicaptenzorg

Vandaag deed de rechter uitspraak in het kort geding dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Het kort geding ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter bepaalde dat zorgkantoren hun inkoopbeleid niet hoeven aan te passen. De zorgkantoren herkennen zich in de uitspraak van de rechter.

Gehandicapt meisje en moeder

De zorgkantoren begrijpen de zorgen van de aanbieders. Zij zien dat er een moeilijke opgave ligt. De vraag naar zorg neemt toe, net als de personeelstekorten. In de gehandicaptenzorg neemt bovendien de complexiteit van de zorgvraag toe. Er is een landelijke transformatie nodig om de langdurige zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Dat maakt de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgkantoren belangrijker dan ooit.
Met zorgaanbieders in de regio zijn de zorgkantoren dan ook continu in gesprek om de transformatie samen tot stand te brengen.

Zorgkantoren organiseren langdurige zorg

Zorgkantoren voeren in opdracht van het ministerie van VWS de Wet langdurige zorg uit. Ze zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de langdurige zorg voor cliënten in hun werkgebied bij zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en langdurige ggz en doen dat met een door VWS vastgesteld budget dat regionaal wordt verdeeld. Binnen de financiële kaders die VWS opstelt, realiseren zorgkantoren hun regionale doelstellingen.

* CZ, Menzis, Salland, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

**Zorgkantoor Menzis moet van de rechter in hun inkoopbeleid twee aanpassingen aanbrengen. Dit wordt door zorgkantoor Menzis opgepakt.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten