Reactie zorgverzekeraars op uitzending Op1 d.d. 15 februari 2023

Het programma Op1 heeft op 15 februari in de uitzending aandacht besteed aan een item over o.a. bureaucratie in de zorg en regelgeving rondom hulpmiddelen. Zorgverzekeraars Nederland was niet uitgenodigd om aan tafel te zitten en is gevraagd om een schriftelijke reactie, die niet in de uitzending is gebruikt.

Zorgverzekeraars Nederland betreurt de eenzijdige weergave van de geschetste problematiek en publiceert hierbij de reactie die gisteren namens de zorgverzekeraars ook aan de redactie van Op1 is gestuurd.

Elke schrijnende situatie is er één te veel. Het gaat om mensen in kwetsbare situaties. En dat trekken wij ons aan. Zorgverzekeraars willen de beste zorg voor hun verzekerden, wij staan daarin naast de zorgverleners. In de wijkzorg gaat (gelukkig) veel goed. Maar soms zijn er helaas ook situaties waarin afspraken niet toereikend zijn of niet worden nagekomen.
Zorgverzekeraars doen alles binnen hun invloed om de zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij gaan direct met betrokken partijen (bijvoorbeeld met een leverancier en/of een zorgaanbieder) in gesprek om, waar mogelijk, te helpen bij het vinden van een goede oplossing.

En waar het gaat om structurele knelpunten voeren we die gesprekken doorlopend en in breder verband. O.a. met de Nederlandse Zorgautoriteit. En dat blijven we doen. Want alleen op die manier kom je erachter wat er niet goed gaat, wie daarvoor verantwoordelijk is hoe het opgelost kan worden. Maar soms draait het ook om (meer/duidelijkere) uitleg.

Bureaucratie is geen doel van zorgverzekeraars, maar een bepaalde mate van administratie is nodig. Want zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de  veiligheid, kwaliteit en óók betaalbaarheid van de zorg. En die verantwoordelijkheid nemen wij serieus.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten