Reactie zorgverzekeraars op uitzending Op1 d.d. 15 februari 2023

Reactie zorgverzekeraars op uitzending Op1 d.d. 15 februari 2023

Het programma Op1 heeft op 15 februari in de uitzending aandacht besteed aan een item over o.a. bureaucratie in de zorg en regelgeving rondom hulpmiddelen. Zorgverzekeraars Nederland was niet uitgenodigd om aan tafel te zitten en is gevraagd om een schriftelijke reactie, die niet in de uitzending is gebruikt.

Mensen gaan een gebouw uit en komen binnen

Zorgverzekeraars Nederland betreurt de eenzijdige weergave van de geschetste problematiek en publiceert hierbij de reactie die gisteren namens de zorgverzekeraars ook aan de redactie van Op1 is gestuurd.

Elke schrijnende situatie is er één te veel. Het gaat om mensen in kwetsbare situaties. En dat trekken wij ons aan. Zorgverzekeraars willen de beste zorg voor hun verzekerden, wij staan daarin naast de zorgverleners. In de wijkzorg gaat (gelukkig) veel goed. Maar soms zijn er helaas ook situaties waarin afspraken niet toereikend zijn of niet worden nagekomen.
Zorgverzekeraars doen alles binnen hun invloed om de zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij gaan direct met betrokken partijen (bijvoorbeeld met een leverancier en/of een zorgaanbieder) in gesprek om, waar mogelijk, te helpen bij het vinden van een goede oplossing.

En waar het gaat om structurele knelpunten voeren we die gesprekken doorlopend en in breder verband. O.a. met de Nederlandse Zorgautoriteit. En dat blijven we doen. Want alleen op die manier kom je erachter wat er niet goed gaat, wie daarvoor verantwoordelijk is hoe het opgelost kan worden. Maar soms draait het ook om (meer/duidelijkere) uitleg.

Bureaucratie is geen doel van zorgverzekeraars, maar een bepaalde mate van administratie is nodig. Want zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de  veiligheid, kwaliteit en óók betaalbaarheid van de zorg. En die verantwoordelijkheid nemen wij serieus.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten