Samenwerking in regio blijft urgent om toegankelijkheid zorg te behouden

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is iets meer dan een jaar geleden gesloten. De afgelopen maanden is door alle partners hard gewerkt om de afspraken om te zetten in concrete plannen. Het IZA geeft zichtbaar een versnelling aan de regionale samenwerking. De urgentie om in de regio samen te werken blijft onverminderd groot. Dit benadrukt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de vaste commissie VWS, die vandaag debatteert over het IZA.

Oudere dame arriveert in verpleeghuis

De urgentie om samen te werken blijft groot omdat de toegankelijkheid van de zorg onder druk staat.  Het succes van de nodige transformatie in de zorg vraagt aandacht leiderschap en tijd, stelt ZN in de brief. We zien dat de samenwerking in de regio niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo gaat. Ook roept ZN zorgaanbieders op om mee te werken aan tijdige afronding van de contractering zodat verzekerden weten welke zorg in 2024 is gecontracteerd.

Lees hier de brief van Zorgverzekeraars Nederland in aanloop naar het debat over IZA.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten