Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Hulp bij steunkousen aantrekken

Ook zijn er zorgen over het feit dat – na jaren aan voorbereiding door de sector – de Tweede Kamer onlangs heeft besloten de nieuwe bekostiging voor zowel de wijkverpleging als de ggz op losse schroeven te zetten. Zorgverzekeraars vrezen dat de onduidelijkheid over de bekostiging voor de wijkverpleging en de ggz de zorgplicht gaat schaden omdat cruciale inkoopinformatie dreigt te verdwijnen (zoals cliëntprofielen, DSM en de HoNOS+). Verder vraagt ZN in de brief om flinke investeringen in het sociaal domein, versnelling op de inzet van passende zorg, vertrouwen in de regionale zorgplannen en duidelijkheid over de financiële kaders voor 2025 en verder.

Zorgverzekeraars stellen dat de Nederlandse gezondheidszorg van onschatbare waarde is voor onze samenleving. Mensen willen de zekerheid van snelle toegang tot goede en betaalbare zorg. Onze gezondheidszorg steunt op de inzet van de vele zorgprofessionals en op de grote solidariteit onder verzekerden om ieder jaar bijna 100 miljard euro uit te geven aan goede zorg voor elkaar. Feit is dat onze gezondheidszorg steeds zwaarder onder druk komt te staan van grote demografische en maatschappelijke veranderingen. Nederland wordt ouder en de vraag naar zorg neemt snel toe. De zorg is bovendien het vangnet geworden voor mensen die onvoldoende hulp krijgen bij maatschappelijke problemen. Zo loopt de werkdruk voor zorgverleners op en dreigt de zorg minder toegankelijk te worden.

Vrijwel alle Europese landen kampen met een vergrijzende samenleving en staan voor dezelfde uitdagingen als in ons land. Ons zorgverzekeringsstelsel biedt – in tegenstelling tot de klassieke stelsels in andere landen – veel mogelijkheden om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Zo werken zorgverzekeraars op basis van het Integraal Zorgakkoord samen om de zorg in alle regio’s toegankelijk te houden. Zorgverzekeraars zijn daarom positief over het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB waarin is afgesproken om door te gaan met het Integraal Zorgakkoord.

De brief van ZN van 18 juni 2024 aan de Tweede Kamer.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten