Eerstelijns­zorg

Werkafspraken Verantwoord Wisselen inhalatiemedicatie vastgesteld

Organisaties van patiënten, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben werkafspraken gemaakt over het wisselen van inhalatiemedicatie.

Medewerker en klant bij de balie in de apotheek

Organisaties van patiënten, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben werkafspraken gemaakt voor het wisselen van inhalatiemedicatie. Op basis van deze afspraken kan inhalatiemedicatie gewisseld worden. Deze wisseling dient dan goed begeleid te worden. De werkafspraken worden als addendum toegevoegd aan de Leidraad Verantwoord Wisselen (versie 1.1, november 2022).

Aanleiding voor het maken van aparte werkafspraken voor wisselen van inhalatiemedicatie was dat het wisselen van geneesmiddelen met een hulpmiddel – zoals inhalatiemedicatie – gezien wordt als cruciaal en complex in de zorgpraktijk en het mede daardoor ingewikkelder is om tot goede afspraken te komen. De werkafspraken gaan over situaties waarin bestaande patiënten om niet-medische redenen wisselen van inhalatoren met dezelfde werkzame stof en het als equivalent geregistreerde gewicht per dosis. Op basis van individueel persoonsgebonden factoren kan de voorschrijver altijd besluiten dat er sprake is van ‘medische noodzaak’ waarbij niet wordt gewisseld.

Betrokken partijen spannen zich in om het wisselen van inhalatiemedicatie bij goed ingestelde patiënten te beperken tot maximaal een keer per vier jaar. Daarnaast informeren partijen elkaar, zodra zij weten dat er een wisseling voor een bestaande patiëntengroep aankomt. Als er gewisseld wordt van inhalatiemedicatie dragen apotheker, arts, praktijkondersteuner en/of (long)verpleegkundige zorg voor goede begeleiding van de patiënt. Bovendien krijgt iedere patiënt minimaal jaarlijks, en indien nodig vaker, een herhaalinstructie en inhalatiecontrole aangeboden om goed gebruik van inhalatiemedicatie te bevorderen.

Voor de praktische uitwerking en uitvoering van deze afspraken wordt aangesloten bij de bestaande structuur van de Leidraad Verantwoord Wisselen in samenwerking met alle bij het addendum betrokken partijen1.

[1] Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds, Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsen Vereniging, Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Duurzaamheid

Webinar over impact van CSRD op zorgaanbieders

Om zorgaanbieders te informeren over de Corporate Sustainability Reporting Detective (CSRD) wordt op 1 juli 2024 tussen 14:00 en 15:00 uur een webinar georganiseerd. Tijdens dit webinar komt u alles te weten over de impact van de CSRD op zorgaanbieders.

Bekijk alle berichten