Eerstelijns­zorg

Werkafspraken Verantwoord Wisselen inhalatiemedicatie vastgesteld

Organisaties van patiënten, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben werkafspraken gemaakt over het wisselen van inhalatiemedicatie.

Medewerker en klant bij de balie in de apotheek

Organisaties van patiënten, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben werkafspraken gemaakt voor het wisselen van inhalatiemedicatie. Op basis van deze afspraken kan inhalatiemedicatie gewisseld worden. Deze wisseling dient dan goed begeleid te worden. De werkafspraken worden als addendum toegevoegd aan de Leidraad Verantwoord Wisselen (versie 1.1, november 2022).

Aanleiding voor het maken van aparte werkafspraken voor wisselen van inhalatiemedicatie was dat het wisselen van geneesmiddelen met een hulpmiddel – zoals inhalatiemedicatie – gezien wordt als cruciaal en complex in de zorgpraktijk en het mede daardoor ingewikkelder is om tot goede afspraken te komen. De werkafspraken gaan over situaties waarin bestaande patiënten om niet-medische redenen wisselen van inhalatoren met dezelfde werkzame stof en het als equivalent geregistreerde gewicht per dosis. Op basis van individueel persoonsgebonden factoren kan de voorschrijver altijd besluiten dat er sprake is van ‘medische noodzaak’ waarbij niet wordt gewisseld.

Betrokken partijen spannen zich in om het wisselen van inhalatiemedicatie bij goed ingestelde patiënten te beperken tot maximaal een keer per vier jaar. Daarnaast informeren partijen elkaar, zodra zij weten dat er een wisseling voor een bestaande patiëntengroep aankomt. Als er gewisseld wordt van inhalatiemedicatie dragen apotheker, arts, praktijkondersteuner en/of (long)verpleegkundige zorg voor goede begeleiding van de patiënt. Bovendien krijgt iedere patiënt minimaal jaarlijks, en indien nodig vaker, een herhaalinstructie en inhalatiecontrole aangeboden om goed gebruik van inhalatiemedicatie te bevorderen.

Voor de praktische uitwerking en uitvoering van deze afspraken wordt aangesloten bij de bestaande structuur van de Leidraad Verantwoord Wisselen in samenwerking met alle bij het addendum betrokken partijen1.

[1] Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds, Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsen Vereniging, Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten