Eerstelijns­zorg

Werkafspraken Verantwoord Wisselen inhalatiemedicatie vastgesteld

Organisaties van patiënten, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben werkafspraken gemaakt over het wisselen van inhalatiemedicatie.

Organisaties van patiënten, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben werkafspraken gemaakt voor het wisselen van inhalatiemedicatie. Op basis van deze afspraken kan inhalatiemedicatie gewisseld worden. Deze wisseling dient dan goed begeleid te worden. De werkafspraken worden als addendum toegevoegd aan de Leidraad Verantwoord Wisselen (versie 1.1, november 2022).

Aanleiding voor het maken van aparte werkafspraken voor wisselen van inhalatiemedicatie was dat het wisselen van geneesmiddelen met een hulpmiddel – zoals inhalatiemedicatie – gezien wordt als cruciaal en complex in de zorgpraktijk en het mede daardoor ingewikkelder is om tot goede afspraken te komen. De werkafspraken gaan over situaties waarin bestaande patiënten om niet-medische redenen wisselen van inhalatoren met dezelfde werkzame stof en het als equivalent geregistreerde gewicht per dosis. Op basis van individueel persoonsgebonden factoren kan de voorschrijver altijd besluiten dat er sprake is van ‘medische noodzaak’ waarbij niet wordt gewisseld.

Betrokken partijen spannen zich in om het wisselen van inhalatiemedicatie bij goed ingestelde patiënten te beperken tot maximaal een keer per vier jaar. Daarnaast informeren partijen elkaar, zodra zij weten dat er een wisseling voor een bestaande patiëntengroep aankomt. Als er gewisseld wordt van inhalatiemedicatie dragen apotheker, arts, praktijkondersteuner en/of (long)verpleegkundige zorg voor goede begeleiding van de patiënt. Bovendien krijgt iedere patiënt minimaal jaarlijks, en indien nodig vaker, een herhaalinstructie en inhalatiecontrole aangeboden om goed gebruik van inhalatiemedicatie te bevorderen.

Voor de praktische uitwerking en uitvoering van deze afspraken wordt aangesloten bij de bestaande structuur van de Leidraad Verantwoord Wisselen in samenwerking met alle bij het addendum betrokken partijen1.

[1] Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds, Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsen Vereniging, Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten