Zorgcontractering 2023

Zorgverzekeraars kopen elk jaar voor miljarden aan zorg in voor hun verzekerden. Daarbij is het uitgangspunt voor verzekeraars om de betaalbaarheid van de zorgpremie en de toegankelijkheid van zorg voor verzekerden te kunnen waarborgen.

Op 1 april maken zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor het komende jaar bekend. Zorgaanbieders leveren normaal gesproken de offerte begin september aan bij de zorgverzekeraar.

De zorgpremie en polisvoorwaarden worden voor 12 november bekend gemaakt. Het is in het belang van verzekerden, die in de daarop volgende periode een keuze moeten maken voor een polis, dat transparant is met welke zorgaanbieder wel en met welke geen contract is gesloten en wat daarvan de gevolgen zijn.

De inkooponderhandelingen van zorgverzekeraars voor 2023 met zorgaanbieders zijn door onder andere de inflatie, hoge energiekosten, CAO-eisen en de toenemende zorgkosten complexer dan ooit. Daarbij is het uitgangspunt voor verzekeraars om de betaalbaarheid van de zorgpremie en de toegankelijkheid van zorg voor verzekerden te kunnen waarborgen. In sommige gevallen is er met zorgaanbieders nog geen overeenstemming bereikt, ook omdat veel aanbieders de offerte pas veel later hebben aangeleverd dan gebruikelijk. Het wreekt zich dat zorgverzekeraars de informatie rond contractering tijdig bekend moeten maken, maar dat die eis er voor zorgaanbieders niet is. In veel gevallen zijn er al wel contracten gesloten.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen de verantwoordelijkheid duidelijkheid voor verzekerden te verschaffen. Zorgverzekeraars Nederland begrijpt dat de huidige situatie tot vragen bij verzekerden kan leiden. Wie vragen heeft kan het beste contact opnemen met zijn of haar eigen zorgverzekeraar.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten