Zorgcontractering 2023

Zorgverzekeraars kopen elk jaar voor miljarden aan zorg in voor hun verzekerden. Daarbij is het uitgangspunt voor verzekeraars om de betaalbaarheid van de zorgpremie en de toegankelijkheid van zorg voor verzekerden te kunnen waarborgen.

Op 1 april maken zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor het komende jaar bekend. Zorgaanbieders leveren normaal gesproken de offerte begin september aan bij de zorgverzekeraar.

De zorgpremie en polisvoorwaarden worden voor 12 november bekend gemaakt. Het is in het belang van verzekerden, die in de daarop volgende periode een keuze moeten maken voor een polis, dat transparant is met welke zorgaanbieder wel en met welke geen contract is gesloten en wat daarvan de gevolgen zijn.

De inkooponderhandelingen van zorgverzekeraars voor 2023 met zorgaanbieders zijn door onder andere de inflatie, hoge energiekosten, CAO-eisen en de toenemende zorgkosten complexer dan ooit. Daarbij is het uitgangspunt voor verzekeraars om de betaalbaarheid van de zorgpremie en de toegankelijkheid van zorg voor verzekerden te kunnen waarborgen. In sommige gevallen is er met zorgaanbieders nog geen overeenstemming bereikt, ook omdat veel aanbieders de offerte pas veel later hebben aangeleverd dan gebruikelijk. Het wreekt zich dat zorgverzekeraars de informatie rond contractering tijdig bekend moeten maken, maar dat die eis er voor zorgaanbieders niet is. In veel gevallen zijn er al wel contracten gesloten.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen de verantwoordelijkheid duidelijkheid voor verzekerden te verschaffen. Zorgverzekeraars Nederland begrijpt dat de huidige situatie tot vragen bij verzekerden kan leiden. Wie vragen heeft kan het beste contact opnemen met zijn of haar eigen zorgverzekeraar.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten