Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars dragen bij aan kwaliteitskader fysio- en oefentherapie

Zorgverzekeraars zijn bereid te betalen voor de verdere ontwikkeling en invoering van het Kwaliteitskader voor fysio- en oefentherapie. Samen met de beroepsgroepen KNGF, VvOCM, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de Patiëntenfederatie heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over passende zorg op het gebied van fysio- en oefentherapie.

Zorgverzekeraars zijn onder voorwaarden bereid, en oplopend tot maximaal 15 miljoen euro, bij te willen dragen aan de uitvoering van het kwaliteitskader. Dit schrijft ZN in een brief aan de drie beroepsgroepen.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden is dat er een gezamenlijke werkagenda komt over onder andere wie wat gaat doen en welke kosten en inspanningen er mee gemoeid zijn. Ook moeten de uitkomsten transparant worden voor de verzekerden. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de algemene ledenvergadering van de KNGF eind maart het Kwaliteitskader goedkeurt, zodat de beroepsgroepen, de Patiëntenfederatie en de zorgverzekeraars het samen bij het Zorginstituut Nederland kunnen indienen. Daarvoor geldt eind maart een deadline.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten