Zorgverzekeraars verkorten maximale controletermijnen farmacie, paramedische zorg en GGZ

Zorgverzekeraars hebben, in navolging van de afspraken die eind 2019 zijn gemaakt voor de sector wijkverpleging, afgesproken om nog een aantal maximale controletermijnen te verkorten. Vanaf 2021 hanteren verzekeraars een maximale controletermijn van 2 jaar voor de sectoren farmacie en paramedische zorg en een termijn van 3 jaar voor de sector GGZ. Hiermee worden de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars verminderd.

Verzorgende houdt hand vast van oude dame

Op basis van geldende wetgeving kunnen er door zorgverzekeraars materiële controles plaatsvinden tot 5 jaar na dato. Medewerkers van zowel zorgverzekeraars als zorginstellingen zijn hierdoor soms bezig met controles over een periode die al enige tijd geleden is. Om deze administratieve lasten te verminderen is binnen het platform (Ont)regel de zorg de wens uitgesproken om de huidige maximale controletermijn van 5 jaar te verkorten.

Zorgaanbieders houden zich aan gemaakte declaratieafspraken.

Voor deze sectoren is daarom nu afgesproken om vanaf schadejaar 2021 voor gecontracteerde zorgaanbieders over te gaan op een maximale controletermijn van 2 of 3 jaar. Dit betekent dat er uiterlijk binnen die termijn een materiële controle gestart wordt. Natuurlijk geldt hierbij dat zorgaanbieders zich houden aan gemaakte declaratieafspraken opgenomen in de uniforme declaratieparagraaf, waaronder de termijn van indiening van declaraties. In het kader van uniformiteit is ook de paragraaf Controle in de Generieke Algemene Bepalingen eerste lijn hierop aangepast.”

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten