Corona

Coronaregelingen zorgverzekeraars: een overzicht

Zorgaanbieders kunnen bij zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is.

Voor diverse groepen zorgaanbieders zijn afzonderlijke regelingen gemaakt. Hieronder staat de belangrijkste informatie op een rij. Meer informatie en de bijbehorende documenten vindt u daaronder per regeling.

 • De meeste zorgaanbieders (paramedie, mondzorg, wijkverpleging, apotheken etc.) die zorg leveren die uit de basis- of aanvullende verzekering vergoed wordt en een jaaromzet hebben van minder dan 10 miljoen euro, konden vanaf medio mei een continuïteitsbijdrage aanvragen. Die bijdrage had betrekking op de periode 1 maart tot en met 30 juni  2020. Aanvragen hiervoor konden tot en met 14 juli worden ingediend. Deze regeling is gesloten.
 • Voor sommige zorgaanbieders uit deze groep was het, met het oog op de continuïteit van zorg, noodzakelijk de mogelijkheid van verlenging aan te bieden. Daarbij is steeds vanuit de situatie van de desbetreffende sector bekeken welke verlenging noodzakelijk was. Dat heeft geleid tot verschillende regelingen:
  • Aanbieders van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, die over de afgelopen periode een bijdrage hebben ontvangen, kunnen vanaf 21 juli tot en met 21 augustus een verlenging aanvragen. Die verlenging heeft betrekking op de periode 1 juli tot en met 31 oktober 2020.
  • Ook de leveranciers van hulpmiddelen, die een bijdrage over de eerste periode is toegekend, kunnen vanaf 21 juli tot en met 21 augustus verlenging aanvragen. Voor hen is de looptijd vastgesteld op de periode 1 juli tot en met 30 september 2020.
  • Aanbieders van zittend ziekenvervoer kunnen eveneens vanaf 21 juli tot en met 21 augustus een verlenging aanvragen. De verlenging loopt voor hen van 1 juli tot en met 31 augustus.
  • Poliklinische en dienstapotheken konden nog niet eerder een continuïteitsbijdrage aanvragen Voor hen staat van 21 juli tot en met 21 augustus de mogelijkheid open een bijdrage aan te vragen voor de periode 1 maart tot en met 30 juni. De verlenging tot en met 31 augustus kunnen zij, wanneer zij daar gebruik van willen maken, daarna aanvragen van 28 augustus tot en met 11 september.

Al deze zorgaanbieders kunnen de verlenging eenvoudig aanvragen via het portaal van VECOZO. Let wel: verlenging is alleen mogelijk als een bijdrage over de eerste periode is toegekend. En de regeling wordt niet automatisch verlengd. Zorgaanbieders die voor verlenging in aanmerking komen en daar ook gebruik van willen maken, dienen zelf een aanvraag in te dienen.

 • Onlangs is ook aan andere, overwegend grote zorgaanbieders, de mogelijkheid geboden een continuïteitsbijdrage aan te vragen. Zij hadden nog niet eerder deze gelegenheid. Deze zorgaanbieders kunnen vanaf 21 juli tot en met 21 augustus een aanvraag indienen. De looptijd van de bijdrage is voor hen de periode 1 maart tot en met 30 juni  2020.

Dit betreft (naast de hiervoor genoemde poliklinische en dienstapotheken ) onder andere:

 • ZBC’s in de medisch specialistische zorg
 • Aanbieders van kraamzorg
 • Laboratoria
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
 • Nederlandse Transplantatiestichting
   

​Voor deze groep is het hiermee niet meer mogelijk een vooruitbetaling aan te vragen.
 

 • Zorgaanbieders kunnen straks, naast de continuïteitsbijdrage, ook een beroep doen op de regeling voor meerkosten door corona. Deze regeling wordt momenteel nog uitgewerkt. In september volgt daarover meer informatie.
 • Voor ziekenhuizen, grote aanbieders van wijkverpleging en zorgaanbieders in de ggz met verblijf zijn afzonderlijke regelingen opgesteld. Deze regelingen betreffen zowel de continuïteitsbijdrage als de meerkosten door corona. Informatie over aanvragen (periode en proces) en over de looptijd van de regelingen wordt direct met de instellingen en hun brancheorganisaties gedeeld.
 • Voor een aantal zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg vormt de regeling voor de ziekenhuizen het uitgangspunt, met enkele aanpassingen. Ook zij worden rechtstreeks geïnformeerd:
  • Radiotherapie (inclusief protonencentra)
  • Epilepsiecentra
  • Centra voor complex chronisch longfalen
  • Audiologische centra
  • Revalidatiecentra
  • PUK/PAAZ (psychiatrie)