Corona

Wat doen zorgverzekeraars en zorgkantoren?

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor verzekerden en zorgaanbieders. Op dit deel van onze website staat actuele informatie over wat zorgverzekeraars en zorgkantoren doen om verzekerden en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg.

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. De zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners. Zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen maatregelen om hen daarbij te helpen. En willen zorgorganisaties en zorgverleners ondersteunen om de continuïteit van (acute) zorg te kunnen blijven bieden. Veilige en tijdige zorg aan patiënten staat voorop.