Regeling continuïteitsbijdrage MSZ 2020, 2021, 2022

Op deze pagina staan de relevante documenten voor de continuïteitsregeling MSZ.

Arts voert online gesprek met patient
Corona PDF

Gezamenlijke COVID-afspraken MSZ 2022

Download publicatie Gezamenlijke COVID-afspraken MSZ 2022
Corona PDF

Regeling revalidatie 2021

Download publicatie Regeling revalidatie 2021
Corona PDF

ZBC Regeling zorginkoop 2021

Download publicatie ZBC Regeling zorginkoop 2021
Corona PDF

Regeling MSZ 2021

Download publicatie Regeling MSZ 2021
Corona PDF

Regeling MSZ 2020

Download publicatie Regeling MSZ 2020
Corona PDF

Brief aan de besturen van de aan NVZ of NFU verbonden ziekenhuizen (verzonden 7 juli 2020)

Corona PDF

Ondernemingen CB Regeling Specifiek

Download publicatie Ondernemingen CB Regeling Specifiek
Corona PDF

ZN-brief aan algemene ziekenhuizen en umc’s over de regeling bevoorschotting vanwege de coronacrisis (verzenddatum 01-05-2020)

Download publicatie ZN-brief aan algemene ziekenhuizen en umc’s over de regeling bevoorschotting vanwege de coronacrisis (verzenddatum 01-05-2020)
Corona PDF

ZN-brief aan algemene ziekenhuizen en umc’s over bevoorschotting (verzenddatum 22-04-2020)

Download publicatie ZN-brief aan algemene ziekenhuizen en umc’s over bevoorschotting (verzenddatum 22-04-2020)
Corona PDF

ZN-brief aan zorgaanbieders van de basisinfrastructuur: Ondersteuning zorgverzekeraars en zorgkantoren bij coronapandemie (verzenddatum 17-03-2020)

Download publicatie ZN-brief aan zorgaanbieders van de basisinfrastructuur: Ondersteuning zorgverzekeraars en zorgkantoren bij coronapandemie (verzenddatum 17-03-2020)

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Een man in de gang van een ziekenhuis
Medisch specialistische zorg

Rapport landelijke inrichting zorgcoördinatie aangeboden aan minister Kuipers

Om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden, is het essentieel dat niet-levensbedreigende zorgvragen domeinoverstijgend en regionaal worden georganiseerd. Dit staat in het rapport ‘Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie’ dat ActiZ, Ambulancezorg Nederland (AZN), InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 28 maart hebben aangeboden aan minister Kuipers.

Een man in de gang van een ziekenhuis
Medisch specialistische zorg

Reactie ZN CAO-akkoord ziekenhuizen

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat er nu duidelijkheid is over de cao voor de ziekenhuizen.

Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Medisch specialistische zorg

Reactie berichtgeving CAO-overleg ziekenhuizen

Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn voorstander van een passende beloning voor zorgmedewerkers. We vinden het belangrijk dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt, ook in het belang van patiënten en verzekerden. Uiteindelijk is niemand erbij gebaat als, door ziekteverzuim of stakingen, zorg wordt uitgesteld. Maar we vinden ook dat het aan de ziekenhuizen zelf is om met hun medewerkers en de vakbonden tot goede afspraken te komen.

Bekijk alle berichten