Duurzaamheid

Klimaatneutrale gezondheidszorg in 2050

Onderwerpen in dit dossier

Verduurzaming van de zorgsector

Zorgverzekeraars en zorgkantoren gaan voor klimaatneutrale gezondheidszorg in 2050. Zij spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van de milieu- en klimaatimpact van de zorgsector. Dat begint met minder zorg waar dat kan, door middel van preventie: het bevorderen van gezondheid en voorkomen dat mensen ongezond worden. Maar ook meer gepast gebruik van zorg en minder verspilling in de zorg zijn belangrijke thema’s.

Zorgverzekeraars(*) richten zich voor de verduurzaming van de zorgsector specifiek op de ambities die zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.  De aandacht gaat hierin uit naar CO2-emissiereductie, circulair werken en vermindering van de milieubelasting van medicatie. Zo is in de Green Deal Duurzame Zorg over circulair werken bijvoorbeeld afgesproken dat de zorgsector in 2030 50% minder primaire grondstoffen verbruikt dan in 2016.

De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het verduurzamen van hun organisaties. Zorgverzekeraars stimuleren dit via hun zorginkoop. Ze letten er daarbij op dat zorgaanbieders die met verschillende zorgverzekeraars te maken hebben toch zoveel mogelijk vergelijkbare duurzaamheidseisen en -verwachtingen krijgen. De Green Deal Duurzame Zorg en wet- en regelgeving zijn daarbij leidend.

ZN zet zich namens de zorgverzekeraars ook in voor klimaatneutrale zorg. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor (inter)nationale kennisuitwisseling over het verduurzamen van gezondheidszorg en helpen we belemmeringen wegnemen in zorgregelgeving en zorgbekostiging. Ook zetten we ons als branchevereniging ervoor in dat de medewerkers van zorgverzekeraars hun kennis over de relatie tussen gezondheidszorg en klimaatverandering kunnen vergroten en praktisch kunnen toepassen in hun werk.

Duurzaam zorg verzekeren

Duurzaamheid is meer dan klimaatactie en milieubescherming. Zorgverzekeraars zijn maatschappelijk betrokken organisaties die over de volle breedte van hun activiteiten duurzaam willen ondernemen. Ze verduurzamen zichzelf en hun omgeving door bijvoorbeeld duurzaam beleggingsbeleid, sociaal debiteurenbeheer, participatie in lokale sociaal-maatschappelijke projecten, duurzaam werkgeverschap en duurzame bedrijfsvoering (denk aan kantoorpanden en -benodigdheden en wagenparken). Verder gaan ze hun verzekerden nadrukkelijker betrekken bij dit thema, bijvoorbeeld door hen informatie te geven over de impact op het milieu van verschillende behandelvarianten.

*Waar in deze tekst wordt gesproken over ‘zorgverzekeraars’ bedoelen we zorgverzekeraars en zorgkantoren

Gerelateerde publicaties

Duurzaamheid PDF

ZN-visie Verduurzaming zorgsector

De visie van alle zorgkantoren en zorgverzekeraars op de realisatie van een klimaatneutraal zorgstelsel voor 2050. Volgens de afspraken in de Green Deal. Bepalend voor verdere standpunten van ZN en acties van zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Download publicatie ZN-visie Verduurzaming zorgsector
Duurzaamheid PDF

Green Deal: Samen werken aan duurzame zorg

Het klimaatcommitment van de zorgsector. Resultaatgerichte ambities, doelstellingen en afspraken van zorgaanbieders, zorgverleners, overheid, kennisorganisaties en financiële partners voor de jaren 2023-2026.

Download publicatie Green Deal: Samen werken aan duurzame zorg
Duurzaamheid PDF

Zvw Inkoopbeleid 2024

Alle zorgverzekeraars hebben in het zorginkoopbeleid 2024 van iedere zorgvorm binnen de basisverzekering (Zvw) eenzelfde tekst opgenomen waarin we van te contacteren zorgaanbieders commitment vragen aan de Green Deal

Download publicatie Zvw Inkoopbeleid 2024
Duurzaamheid PDF

Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg

In het Uitvoeringsplan geeft ZN aan met welke doelstellingen van de Green Deal de zorgverzekeraars, de zorgkantoren én ZN zelf, concreet aan de slag gaan. Wij stemmen onze acties af op de uitvoeringsplannen van de partners in de Green Deal.

Download publicatie Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg
Duurzaamheid PDF

E-Learning Verduurzaming van de zorg bij zorginkoop

De e-learning 'Verduurzaming van de zorg bij zorginkoop' behoort tot de basisopleiding voor elke Zvw- en Wlz-zorginkoper in Nederland. Het biedt informatie over de relatie tussen gezondheidszorg, klimaat(verandering) en gezondheidseffecten.

Download publicatie E-Learning Verduurzaming van de zorg bij zorginkoop

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle berichten
ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg ondertekent de Green Deal Duurzame Zorg
Duurzaamheid

Ook zorgverzekeraars en zorgkantoren zetten extra stappen voor verduurzaming zorg

Zorgverzekeraars Nederland heeft de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, net als verschillende andere partijen uit de zorgsector en minister van VWS Ernst Kuipers.

Bekijk alle berichten