Duurzaamheid

Klimaatneutrale gezondheidszorg in 2050

Verduurzaming van de zorgsector

Zorgverzekeraars en zorgkantoren gaan voor klimaatneutrale gezondheidszorg in 2050. Zij spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van de milieu- en klimaatimpact van de zorgsector. Dat begint met minder zorg waar dat kan, door middel van preventie: het bevorderen van gezondheid en voorkomen dat mensen ongezond worden. Maar ook meer gepast gebruik van zorg en minder verspilling in de zorg zijn belangrijke thema’s.

Zorgverzekeraars(*) richten zich voor de verduurzaming van de zorgsector specifiek op de ambities die zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.  De aandacht gaat hierin uit naar CO2-emissiereductie, circulair werken en vermindering van de milieubelasting van medicatie. Zo is in de Green Deal Duurzame Zorg over circulair werken bijvoorbeeld afgesproken dat de zorgsector in 2030 50% minder primaire grondstoffen verbruikt dan in 2016.

De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het verduurzamen van hun organisaties. Zorgverzekeraars stimuleren dit via hun zorginkoop. Ze letten er daarbij op dat zorgaanbieders die met verschillende zorgverzekeraars te maken hebben toch zoveel mogelijk vergelijkbare duurzaamheidseisen en -verwachtingen krijgen. De Green Deal Duurzame Zorg en wet- en regelgeving zijn daarbij leidend.

ZN zet zich namens de zorgverzekeraars ook in voor klimaatneutrale zorg. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor (inter)nationale kennisuitwisseling over het verduurzamen van gezondheidszorg en helpen we belemmeringen wegnemen in zorgregelgeving en zorgbekostiging. Ook zetten we ons als branchevereniging ervoor in dat de medewerkers van zorgverzekeraars hun kennis over de relatie tussen gezondheidszorg en klimaatverandering kunnen vergroten en praktisch kunnen toepassen in hun werk.

Duurzaam zorg verzekeren

Duurzaamheid is meer dan klimaatactie en milieubescherming. Zorgverzekeraars zijn maatschappelijk betrokken organisaties die over de volle breedte van hun activiteiten duurzaam willen ondernemen. Ze verduurzamen zichzelf en hun omgeving door bijvoorbeeld duurzaam beleggingsbeleid, sociaal debiteurenbeheer, participatie in lokale sociaal-maatschappelijke projecten, duurzaam werkgeverschap en duurzame bedrijfsvoering (denk aan kantoorpanden en -benodigdheden en wagenparken). Verder gaan ze hun verzekerden nadrukkelijker betrekken bij dit thema, bijvoorbeeld door hen informatie te geven over de impact op het milieu van verschillende behandelvarianten.

*Waar in deze tekst wordt gesproken over ‘zorgverzekeraars’ bedoelen we zorgverzekeraars en zorgkantoren

Gerelateerde publicaties

Duurzaamheid PDF

ZN-visie Verduurzaming zorgsector

Download publicatie ZN-visie Verduurzaming zorgsector
Duurzaamheid PDF

Green Deal. Samen werken aan duurzame zorg

Download publicatie Green Deal. Samen werken aan duurzame zorg

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle berichten
ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg ondertekent de Green Deal Duurzame Zorg
Duurzaamheid

Ook zorgverzekeraars en zorgkantoren zetten extra stappen voor verduurzaming zorg

Zorgverzekeraars Nederland heeft de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, net als verschillende andere partijen uit de zorgsector en minister van VWS Ernst Kuipers.

Bekijk alle berichten