Transformatieplannen

Alle goedgekeurde snelle toetsen en transformatieplannen zijn tijdelijk te vinden op deze website.

Zorgpartijen kunnen in het kader van het IZA voorstellen indienen voor impactvolle transformaties. Wanneer de noodzakelijke transformatie niet via de reguliere contractafspraken mogelijk is, kan de inzet van transformatiemiddelen door zorgverzekeraars noodzakelijk zijn. 

Vanaf 1 februari 2023 kunnen zorgpartijen voorstellen indienen voor impactvolle transformaties in het kader van het Integraal Zorgakkoord.

Voor het indienen van voorstellen voor een impactvolle zorgtransformatie kunt u contact opnemen met de coördinerend zorgverzekeraar. De coördinerend zorgverzekeraar zal vervolgens met u afstemmen over het over het indienings- en beoordelingsproces, uw contactpersoon, de aanpak van het opstellen van een transformatieplan en andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden.

Daarbij zijn drie mogelijkheden:

  • Zorgkantoorregio: Indien de schaal van uw transformatievoorstel gelijk of kleiner is dan een zorgkantoorregio, kunt u contact opnemen met de coördinerend zorgverzekeraar in de desbetreffende zorgkantoorregio (zie onderstaand overzicht).
  • ROAZ-regio: Indien het transformatievoorstel de acute zorg betreft in een ROAZ-regio, kunt u contact opnemen met de coördinerend zorgverzekeraar in de desbetreffende ROAZ-regio (zie onderstaand overzicht).
  • Overig: Indien de schaal van uw transformatievoorstel regio-overstijgend of landelijk is, kunt u contact opnemen met Zorgverzekeraars Nederland via transformatieplannen@zn.nl. Zorgverzekeraars Nederland brengt u dan in contact met de juiste coördinerend zorgverzekeraar.

Meer informatie over de impactvolle zorgtransformaties vindt u op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

1. Overzicht coördinerend zorgverzekeraar (eerste aanspreekpunt) per zorgkantoorregio:

Regio Amsterdam:
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl

Regio Apeldoorn/Zutphen:
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio Drenthe:
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio Flevoland:
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio Friesland:
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio Rotterdam
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio ’t Gooi
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio Kennemerland
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio Zaanstreek/Waterland
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio Utrecht
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio Zwolle
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl 

Regio Haaglanden
CZ – regioregie@cz.nl

Regio West-Brabant
CZ – regioregie@cz.nl

Regio Zeeland
CZ – regioregie@cz.nl

Regio Zuid Hollandse Eilanden
CZ – regioregie@cz.nl

Regio Zuidoost Brabant
CZ – regioregie@cz.nl

Regio Zuid-Limburg
CZ – regioregie@cz.nl

Regio Midden-Brabant
VGZ  – transformatieplan@vgz.nl

Regio Noord- en Midden Limburg
VGZ  – transformatieplan@vgz.nl

Regio Noordoost Brabant
VGZ  – transformatieplan@vgz.nl

Regio Midden-Holland
VGZ  – transformatieplan@vgz.nl

Regio Noord Holland Noord
VGZ – transformatieplan@vgz.nl

Regio Waardenland
VGZ  – transformatieplan@vgz.nl

Regio Nijmegen
VGZ (Nijmegen) – transformatieplan@vgz.nl
Menzis (Rivierenland) – transformatieplan@menzis.nl

Regio Groningen
Menzis – transformatieplan@menzis.nl

Regio Twente
Menzis – transformatieplan@menzis.nl

Regio Arnhem
Menzis – transformatieplan@menzis.nl

Regio Zuid-Holland Noord
Zorg en Zekerheid – Projectaanvraag@zorgenzekerheid.nl

Regio Amstelland/De Meerlanden
Zorg en Zekerheid – Projectaanvraag@zorgenzekerheid.nl

Regio Midden-IJssel
Salland – zorgtransformatie@salland.nl 

Regio Westland/Schieland/Delfland
DSW – te bereiken via regionaal bekende relatiebeheerders

2. Overzicht coördinerend zorgverzekeraars (eerste aanspreekpunt) per ROAZ-regio

Zuid-West Nederland
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl

Zwolle
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl

Noord
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl

Noord-Holland/Flevoland
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl

Midden-Nederland
Zilveren Kruis – beoordelentransformatieplannen@zilverenkruis.nl

Brabant
CZ – regioregie@cz.nl

West
CZ – regioregie@cz.nl

Oost
Menzis – transformatieplan@menzis.nl

Euregio
Menzis – transformatieplan@menzis.nl

Limburg
VGZ – transformatieplan@vgz.nl