Zorgmedewerker begeleidt oudere man

Bij kortdurende zorg gaat het om:

 • Eerstelijnsverblijf (ELV)
  Geneeskundige zorg waarbij verblijf noodzakelijk is, onder verantwoordelijkheid van de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde. Ook in de laatste levensfase is eerstelijnsverblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden.
  Er is een landelijk dekkend netwerk van coördinatiefuncties. Deze worden doorontwikkeld in relatie met het advies voor de inrichting van de landelijke zorgcoördinatiecentra voor de acute zorg.
 • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  Geneeskundige zorg voor kwetsbare ouderen waarbij verblijf nodig is, meestal na een ziekenhuisopname. Doel is terugkeren naar huis.
  De zorg wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.
 • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)
  Het gaat om zorg aan kwetsbare mensen die (nog) geen Wlz-indicatie hebben, onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Te denken valt aan kwetsbare ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking.

Gerelateerde publicaties

Eerstelijns­zorg PDF

Kaders ambulante GRZ

Download publicatie Kaders ambulante GRZ
Eerstelijns­zorg PDF

Uitgangspunten GZSP individuele prestaties

Eerstelijns­zorg PDF

Uitgangspunten GZSP zorg in een groep 2025

Eerstelijns­zorg PDF

Functionaliteiten regionale coordinatiefunctie.pdf