Man en vrouw hebben serieus gesprek

Op deze pagina vindt u:

  • De circulaire GGZ-therapieën: dit betreft de adviezen over specifieke interventies of vormen van therapie, waarmee u telkens in één document zicht heeft op de meest actuele lijst van adviezen. Dit document met bijlage staat onderaan deze pagina.
  • Voor overige adviezen brengen we telkens losse circulaires uit.

Op de pagina over de procedure staat wat u kunt doen als u van mening bent dat ons oordeel niet correct is en er wel afdoende bewijs is voor de effectiviteit van een therapie.

Wijzigingen in circulaire therapieën GGZ, april 2022

In september 2020 is de interventie contingentiemanagement toegevoegd aan de ZN-circulaire GGZ-therapieën. Deze interventie is opgenomen in de circulaire onder categorie C “Interventies binnen de GGZ die niet als monotherapie voldoen, maar wel als beperkt onderdeel van een behandeling en waarbij behandeldoelen in het behandelplan zijn opgenomen. Alleen dan vallen deze interventies onder verzekerde zorg” met een afbakening tot opiaatverslaving.

In deze actualisering is de volgende aanvulling aangebracht ten aanzien van contingentiemanagement:

  • Bij cocaïneverslaving: contingentiemanagement is een interventie binnen de GGZ die voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en kan eigenstandig worden aangeboden;
  • Bij opiaatverslaving als toegevoegde interventie bij farmacologische behandeling, als beperkt onderdeel van een behandeling en waarbij de behandeldoelen in het behandelplan zijn opgenomen;
  • Bij cannabisverslaving en (met)amfetamineverslaving alleen in combinatie met CGT als beperkt onderdeel van een behandeling en waarbij de behandeldoelen in het behandelplan zijn opgenomen.

ZN-Circulaire Gameverslaving

De circulaire gameverslaving adviseert zorgverzekeraars dat de behandeling van gameverslaving zorg is zoals psychiaters en klinisch psychologen die plegen te bieden. Opname van cliënten (medisch noodzakelijk verblijf) met een gameverslaving zonder comorbide diagnoses is slechts in uitzonderlijke gevallen geïndiceerd. Indien behandeling gezien de ernst van de problematiek is aangewezen, zou dit kunnen worden geclassificeerd onder ‘Andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis’ DSM-5.

Gerelateerde publicaties

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Circulaire GGZ-therapieën

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

ZN-Circulaire gameverslaving

Download publicatie ZN-Circulaire gameverslaving