Man en vrouw hebben serieus gesprek

Op deze pagina vindt u:

  • De circulaire GGZ-therapieën: dit betreft de adviezen over specifieke interventies of vormen van therapie, waarmee u telkens in één document zicht heeft op de meest actuele lijst van adviezen. Dit document met bijlage staat onderaan deze pagina.
  • Voor overige adviezen brengen we telkens losse circulaires uit.

Op de pagina over de procedure staat wat u kunt doen als u van mening bent dat ons oordeel niet correct is en er wel afdoende bewijs is voor de effectiviteit van een therapie.

Wijzigingen in circulaire therapieën GGZ, mei 2024

Aan de categorie D ‘interventies die (nog) niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en dus niet vallen onder verzekerde zorg’ zijn twee interventies toegevoegd:

  • Brainspotting
  • Past Reality Integration (PRI)

Deze circulaire vervangt de voorgaande versie van april 2022.

ZN-Circulaire Gameverslaving

De circulaire gameverslaving adviseert zorgverzekeraars dat de behandeling van gameverslaving zorg is zoals psychiaters en klinisch psychologen die plegen te bieden. Opname van cliënten (medisch noodzakelijk verblijf) met een gameverslaving zonder comorbide diagnoses is slechts in uitzonderlijke gevallen geïndiceerd. Indien behandeling gezien de ernst van de problematiek is aangewezen, zou dit kunnen worden geclassificeerd onder ‘Andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis’ DSM-5.

Gerelateerde publicaties

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Circulaire GGZ-therapieën

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

ZN-Circulaire gameverslaving

Download publicatie ZN-Circulaire gameverslaving