Duurzame toegang tot zorg

De zorg duurzaam toegankelijk houden en een gezond leven voor iedereen. Daar gaan wij voor!

Duurzame toegang tot zorg en tot een gezonder leven voor iedereen

Solidariteit is de basis van ons stelsel. Jong en oud, rijk en arm, ziek en gezond: we dragen allemaal bij aan elkaars zorg. Maar solidariteit is meer dan een afspraak om samen de rekening van de zorg te betalen. We hebben allemaal baat bij een weerbare, gezonde samenleving waarin we elkaar ondersteunen, met gelijke kansen en toegang tot kwalitatieve zorg voor iedereen. Zo doet het zorgstelsel wat het moet doen. Maar hoe toegankelijk en inclusief is onze zorg en gezondheid? Hoewel Nederland internationaal gezien sterk staat, moeten we samen zorgen dat de toegang op niveau blijft en een tweedeling voorkomen wordt. Want je afkomst, opleiding en leefomstandigheden; ze hebben onbedoeld gevolgen voor je gezondheid. Hoe kan het dat niet iedereen die dat nodig heeft toegang heeft tot zorg zoals de ggz? Dat jongeren uit achterstandswijken minder naar de tandarts gaan? Dat 2,5 miljoen laaggeletterden een grotere drempel ervaren om gebruik te maken van zorg of soms simpelweg niet weten waar ze recht op hebben? Ondertussen geven personeelsschaarste, vergrijzing en stijgende zorgkosten extra druk op de toegankelijkheid van zorg richting de toekomst. Hoe zorgen we dat we het samen kunnen opbrengen? En als we de zorg innoveren en digitaliseren, hoe nemen we mensen mee voor wie dit minder makkelijk is? Alle Nederlanders verdienen de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek. Dat vraagt extra aandacht en verandering. We willen iedereen die dat nodig heeft toegang geven tot de zorg. Maar tegelijkertijd moeten we met preventie, passende zorg en een meer flexibel zorgaanbod ook zorgen dat de beschikbare capaciteit wordt ingezet op de meest doelmatige manier. Dat is goed voor de mensen om wie het gaat, maar ook voor ons allemaal. Want vandaag beter voor iemand zorgen, voorkomt meer intensieve zorg morgen. Daarom zetten we ons als zorgverzekeraars in voor duurzame toegang tot zorg en tot gezonder leven voor iedereen. Het wordt daarmee ons grote doel om de Nederlandse zorg ook qua toegankelijkheid de meest toonaangevende ter wereld te maken. Zodat iedereen gelijke mogelijkheden heeft tot zorg en regie over de eigen gezondheid. Dat doen we als zorgverzekeraars en zorgkantoren door samen te werken met zorgaanbieders en maatschappelijke partners. Bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van zorg te garanderen. Door te werken aan de ouderenzorg van nu en morgen. Door de betaalbaarheid van de zorg te bewaken. Door patiënt en behandelaar samen te laten beslissen, zodat de zorgverlening past bij de situatie en de voorkeur van de patiënt. En door met onze partners in welzijn en wonen de inclusiviteit te versterken waardoor mensen toegang krijgen tot preventie en hun gezondheidsvaardigheden versterken. Zo werken we samen aan een sterk zorgstelsel. En houden we de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar, kwalitatief én voor iedereen toegankelijk.

Werkbezoek Mijnstreek

Tijdens een werkbezoek in de Mijnstreek nam bestuurder Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland een kijkje bij de de innovatieve samenwerking tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg die hier is georganiseerd. Een mooi initiatief om de zorg nu en in de toekomst duurzaam toegankelijk te houden.

Opiniestuk ‘Wen er maar aan, onze zorg zal flink veranderen

In Het Financieele Dagblad  verscheen op zaterdag 1 april 2023 een opiniestuk over toekomst van de zorg geschreven door de voorzitter van ZN, Dirk Jan van den Berg.